lovogfakta.jpg

Fællesarbejde

Der er i princippet ingen grænser for, hvilke opgaver der kan udføres i fællesskab. Det er naturligvis ikke muligt at udføre opgaver, som ifølge lovgivningen skal udføres af en fagmand – fx visse elinstallationer. De arbejdsopgaver der pålægges, bør være opgaver, man som beboer kan forvente at skulle udføre – fx afvaskning af havemøbler, fejning af nedfaldne blade og lignende.

Kan man tvinge alle andelshavere til at deltage?

Det er ikke muligt at tvinge andelshaverne til at medvirke på fællesarbejdsdage, fordi der findes regler om personlig frihed, som generalforsamlingens flertal ikke kan gribe ind i. Fællesarbejde bør derfor ske på et frivilligt grundlag. Fællesarbejde kommer samtlige andelshavere til gode økonomisk, fordi foreningen ellers skal betale en fagmand for at udføre arbejdet, så der er penge at spare ved at gøre arbejdet selv.

Arbejdsindsats

Enhver bør yde efter evne. Det vil sige, at de som ikke er i stand til fx at kravle rundt på knæ for at luge ukrudt mellem fliserne, måske i stedet kunne sørge for forplejning eller hente haveredskaberne til de andelshavere, som skal bruge dem.

Ansvar ved skader

Det vil altid afhænge af de nærmere omstændigheder, hvem der i et givent tilfælde er ansvarlig for eventuelle skader. Foreningen bør dog altid sikre sig mod erstatningskrav på denne baggrund. Visse typer af arbejder kan betyde, at der bør tegnes en arbejdsskadeforsikring og/eller en kollektiv ulykkesforsikring.

Betaling for manglende deltagelse på en fælles arbejdsdag

Det er muligt at ændre vedtægterne på generalforsamlingen til, at en andelshaver skal betale et engangsbeløb ved udeblivelse fra en fælles arbejdsdag. Det kræver dog enstemmighed.

Kan der ikke opnås enstemmighed, kan ændringen dog alligevel vedtages med det fornødne kvalificerede flertal for vedtægtsændringer, typisk 2/3 flertal. De andelshavere, som stemmer imod forslaget, vil ikke være omfattet af ændringen og kan dermed ikke pålægges at betale. Ændringen vil dog gælde for samtlige fremtidige andelshavere.

Engangsbeløbets størrelse skal stå i rimeligt mål med de opgaver, som skal udføres. Bagerst i ABF’s standardvedtægter findes eksempler på, hvorledes en regel om engangsbeløb på baggrund af manglende deltagelse ved fællesarbejder kan udformes.