lovogfakta.jpg

Bopælspligt

Når der er bopælspligt i en andelsboligforening betyder det, at en andelshaver har pligt til selv at benytte boligen til helårsbeboelse.

For at opfylde bopælspligten skal andelshaveren være tilmeldt på adressen i folkeregistret, og fysisk opholde sig i boligen.

Det fremgår af foreningens vedtægter, om der er bopælspligt i foreningen.

Undtagelser

En andelshaver kan undlade at bebo boligen, når vedtægterne tillader det, fx i forbindelse med midlertidigt fravær på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

Eksklusion

En andelshaver kan blive ekskluderet på grund af manglende indflytning, fraflytning i utide eller ulovlig fremleje. Andelshaveren skal have et påbud om at tage boligen i brug,
før bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion.