lovogfakta.jpg

SPØRG EKSPERTEN:

Hvordan er det lige med ...

Fællesarbejde?

ABFnyt nr. 2, 2011

Af: Emilie Bendixen Holm, jurist i ABF

 

Hvad er fællesarbejde?

Der er i princippet ingen grænser for, hvilke opgaver der kan udføres i fællesskab. Det er naturligvis ikke muligt at udføre opgaver, som ifølge lovgivningen skal udføres af en fagmand – f.eks visse elinstallationer. De arbejdsopgaver der pålægges, bør være opgaver, man som beboer kan forvente – f.eks. afvaskning af havemøbler, fejning af nedfaldne blade og lignende.

Kan man tvinge alle andelshavere til at deltage?

Det er ikke muligt at tvinge andelshaverne til at medvirke på fællesarbejdsdagene, fordi der findes regler om personlig frihed, som generalforsamlingens flertal ikke kan gribe ind i. Fællesarbejde bør derfor ske på et frivilligt grundlag. Fællesarbejde kommer samtlige andelshavere til gode økonomisk, fordi foreningen ellers skal betale en fagmand for at udføre arbejdet, så der er penge at spare ved at gøre arbejdet selv.

Kan man opkræve et ”strafgebyr” for manglende deltagelse?

Det er muligt at opkræve et engangsbeløb ved manglende deltagelse, men dette forudsætter, at muligheden udtrykkeligt er beskrevet i vedtægterne. Engangsbeløbets størrelse skal stå i rimeligt mål med de opgaver, som skal udføres. Bagerst i ABF’s standardvedtægter findes eksempler på, hvorledes en regel om engangsbeløb på baggrund af manglende deltagelse ved fællesarbejder kan udformes.

Hvor stor en arbejdsindsats kan der kræves?

Enhver bør yde efter evne. Det vil sige, at de som ikke er i stand til f.eks. at kravle rundt på knæ for at luge ukrudt mellem fliserne, måske i stedet kunne sørge for lidt koldt at drikke eller hente haveredskaberne til de andelshavere, som skal bruge dem.

Hvem er ansvarlig ved skader?

Det vil altid afhænge af de nærmere omstændigheder, hvem der i et givent tilfælde er ansvarlig for eventuelle skader. Foreningen bør dog altid sikre sig mod erstatningskrav på denne baggrund. Visse typer af arbejder kan betyde, at der bør tegnes en arbejdsskadeforsikring og/eller en kollektiv ulykkesforsikring.