lovogfakta.jpg

SPØRG EKSPERTEN:

Hvordan er det lige med...

 

Bopælspligt?
ABFnyt nr. 1, 2018

Energimærkning?
ABFnyt nr. 4, 2017

Bestyrelsens dokumenter?
ABFnyt nr. 3, 2017

Dødsfald?
ABFnyt nr. 2, 2017

Honorar og godtgørelser?
ABFnyt nr. 1, 2017

Husorden?
ABFnyt nr. 3, 2016

Fælles udearealer?
ABFnyt nr. 2, 2016

El- og vvs-tjek?
ABFnyt nr. 1, 2016

Flere navne på andelsbeviset?
ABFnyt nr. 4, 2015

Krav til nye andelshavere?
ABFnyt nr. 3, 2015

Forandringer i boligen?
ABFnyt nr. 2, 2015

Standardvedtægten?
ABFnyt nr. 4, 2014

Maksimalprisen?
ABFnyt nr. 3, 2014

Andelshavers hæftelse over for foreningen?
ABFnyt nr. 2, 2014

Ting og sager på fællesarealerne?
ABFnyt nr. 1, 2014

Snerydning?
ABFnyt nr. 4, 2013

Banker og andel på tvangsauktion?
ABFnyt nr. 3, 2013

Uenighed mellem andelshavere og bestyrelse?
ABFnyt nr. 2, 2013

Udearealer?
ABFnyt nr. 1, 2013

Afskrivning på forbedringer?
ABFnyt nr. 4, 2012

Tavshedspligt?
ABFnyt nr. 3, 2012 

Andelsbeviset?
ABFnyt nr. 2, 2012

Måling af radon i andelsboliger?
ABFnyt nr. 1, 2012 

Forældelse i forbindelse med overpris?
ABFnyt nr. 4, 2011 

Hæftelse?
ABFnyt nr. 3, 2011

Fællesarbejde?
ABFnyt nr. 2, 2011

Forslag til generalforsamlinger?
ABFnyt nr. 1, 2011 

Private fællesveje?
ABFnyt nr. 4, 2010

Vindmøller?
ABFnyt nr. 3, 2010

Rygere?
ABFnyt nr. 2, 2010 

Fremleje?
ABFnyt nr. 1, 2010