lovogfakta.jpg

Værdigrundlag

Andelsboligen er noget særligt, men nogle gange er det svært at få øje på. Derfor er det vigtigt, at blive bedre til at synliggøre ’det særlige’ og sætte ord på fællesskabet i andelsboligforeningen.

Andelsboligforeninger kan nemlig ikke skæres over én kam, men repræsenterer en stor mangfoldighed. Det er derfor er det vigtigt at få udarbejdet et værdigrundlag, som viser hvem foreningen er, og hvilke værdier foreningen bygger på.

Hvad er et værdigrundlag?

Et værdigrundlag beskriver de værdier, som foreningen bygger på, og kan fungere som et sæt fælles spilleregler, der mindsker behovet for detaljerede regler for, hvad man må og ikke må i foreningen.

Samtidig kan værdigrundlaget fortælle noget om, hvad der kræves af andelshaverne og hvad man kan forvente sig af at bo i foreningen. I bund og grund handler det bare om at få sat ord på den måde, man er sammen på.  

Hvordan ser et værdigrundlag ud?

Et værdigrundlag kan have mange udformninger. Det kan være skrevet i punktform, bestå af enkelte sætninger eller være en længere tekst, der udførligt beskriver foreningens værdier og hvordan de udmøntes.

Ikon pdf Eksempler på værdigrundlag

Hvordan kommer man i gang?

Det er en god ide at oprette et udvalg i foreningen, som står for at planlægge og styre processen. Selve udvælgelsen af værdier og fastlæggelse af værdigrundlaget bør udarbejdes af andelshaverne i fællesskab. Husk at afsætte god tid!

ABF har udviklet et redskab, som vi kalder værdikort, der kan hjælpe foreningen i gang med opgaven. Værdikortene og en vejledning til processen kan rekvireres gennem ABF’s sekretariat eller downloades her på siden.