lovogfakta.jpg

Røggener i andelsboliger

Kan generalforsamlingen (GF) beslutte, at rygere skal sikre, at røgen bliver i deres eget hjem?

Nej, hvis bygningsreglementet er overholdt, er det yderst tvivlsomt, at rygeren kan pålægges denne byrde.

Kan andelshavere med røggener kræve at foreningen stopper røgen?

Nej, hvis bygningen er opført i overensstemmelse med bygningsreglementet, kan andelsboligforeningen ikke pålægges denne opgave.

Kan GF ændre husordenen/vedtægterne, så det bliver forbudt for nuværende beboere at ryge i lejlighederne?

Nej. Den nuværende beboer er flyttet ind under nogle andre betingelser og med nogle rettigheder, som generalforsamlingen ikke bare kan ændre.

Kan GF ændre husordenen/vedtægterne, så det bliver forbudt for nye beboere at ryge? 

Ja, det kan den formentlig godt. Et kvalificeret flertal på typisk to tredjedele eller tre fjerdele af de stemmeberettigede andelshavere kan stemme et forslag igennem i vdtægterne/husordenen, som betyder at fremtidige beboere, der flytter ind, efter at et forbud er vedtaget, ikke må ryge.

Kan GF beslutte, at beboere kan eksluderes, hvis rygeforbuddet ikke overholdes?

Ja, det kan i princippet føre til eksklusion, når der er tale om en væsentlig overtrædelse af husorden og vedtægter. Det kan i sidste ende blive en afgørelse, som domstolene skal træffe.  

Ikon pdf Læs også Lars Petersens historie og få flere tips til mindre røg i lejligheden.(Medlemsbladet ABFnyt, maj 2010)

ABF anbefaler 

ABF anbefaler, at man i foreningerne forsøger at løse problemer med røggener i en god tone ved at tage en snak med naboen.

Måske er han/hun slet ikke klar over, hvor meget røgen generer, og vil efterfølgende være parat til at ændre rygevaner, som f.eks. at ryge ved et åbent vindue.

Naboer kan også hjælpe hinanden med indkøb og opstilling af luftrensere.