lovogfakta.jpg

Konflikthåndtering

Et godt naboskab er alfa omega for en sund og velfungerende andelsboligforening.

Men en gang imellem kan det være en udfordring at bo mange mennesker tæt sammen, og så kan der opstå konflikter. Ofte er det konflikter over simple hverdagsting som larm, røggener eller husdyr.

Og her er konflikthåndtering et godt værktøj til at finde en løsning på problemet og genskabe det gode naboskab.

Fem gode råd
Nedenstående fem råd kan være værktøjer, som kan hjælpe jer i gang med at løse en konflikt.

1. I stedet for at arbejde på at få ret, bør du arbejde for at få fred.

2. Spørg for at lære og forstå. Undgå at få ret.

3. Tal om dig selv og din oplevelse af sagen og konflikten. Undgå at pege på andre.

4. Beskriv konkrete situationer og hvad de gør ved dig. Undgå at dømme andre.

5. Gentag hvad den anden gerne vil opnå. Undgå at tro, at du ved alt på forhånd.

Kilde: Kristoffer Sjølander, underviser på ABF's kursus i konflikthåndtering.

 

Få hjælp til konflikthåndtering
Som bestyrelse har I mulighed for at få generel juridisk rådgivning i forbindelse med konflikter gennem ABF's medlemsrådgivning, men vi kan ikke tilbyde konkret konfliktmægling.

Hos Center for Konfliktløsning (CFK) har I som andelshavere eller bestyrelse mulighed for at få en samtale med en konfliktrådgiver. Tilbuddet er gratis, anonymt og fortroligt og kan fås i København, Århus og Nordsjælland.

Center for Konfliktløsning tilbyder også mægling ved professionelle mæglere. Dette er dog ikke et gratis tilbud.

Gennem ABF kan du købe bogen "Konflikt og kontakt" - om at forstå og håndtere konflikter. Forfatterne er Else Hammerich, stifter af Center for Konfliktløsning og Kirsten Frydensberg, underviser og konfliktmægler hos CFK.

Bogen kan købes gennem ABF med medlemsrabat.

Læs mere om bogen "Konflikt og kontakt"

Læs mere om konfliktrådgivning gennem CFK