lovogfakta.jpg

Negative renter

Andelsboligforeninger kan blive mødt med et krav om betaling af negative renter for de penge, som foreningen har stående i foreningens bank. 

I nogle banker er det fra første krone, mens det for andre er for et beløb, der overstiger en fastsat grænse, fx mere end 200.000 kr.

Handlemuligheder

Hvis en forening bliver mødt med et krav om betaling af negativ rente, kan det i første omgang være fornuftigt at undersøge, om foreningen kan placere pengene i en anden bank til en bedre rente.

Der kan også være mulighed for at binde pengene i banken for en fastsat periode, hvilket kan være fornuftigt, hvis foreningen ved, at pengene først skal bruges på et senere tidspunkt.

Har en forening en større opsparing kan det også være fornuftigt at vurdere, om pengene bør benyttes til vedligeholdelses- eller forbedringsprojekter i ejendommen.

Investeringer

ABF’s medlemsrådgivning får mange henvendelser omkring foreningers muligheder for at investere foreningens kontantbeholdning.

Det er ABF’s vurdering, at investering i fx aktier ikke er omfattet af formålsbestemmelsen i ABF’s standardvedtægter, og at investeringer i diverse værdipapirer vil kræve en vedtægtsændring.

Det er ABF’s anbefaling, at foreninger ikke spekulerer med foreningens opsparede midler.

Skattepligt

ABF’s medlemsrådgivning gør samtidigt opmærksom på, at udbetaling af foreningens kontantbeholdning til andelshaverne er skattepligtigt udlodning.