lovogfakta.jpg

LEI-kode (EMIR og MiFIR)

Hvad er en LEI-kode?

En LEI-kode er en global unik identifikationskode, som bliver brugt til at identificere juridiske enheder, herunder andelsboligforeninger, der handler med derivater og værdipapirer på finansmarkederne.

Hvad er EMIR og MiFIR?

EMIR står for European Market Infrastructure Regulation og er et EU-regelsæt, der trådte i kraft i 2014. Målet med EMIR er at øge gennemsigtigheden i handler med derivater ved, at derivaterne indberettes til en fælles database. I 2018 trådte MiFIR i kraft, som er Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for finansielle instrumenter, som bl.a. omhandler indberetningspligt ved handel med værdipapirer.

Derivater er et finansielt produkt konstrueret på basis af et underliggende produkt. Sådanne finansielle instrumenter inkluderer fx renteswapaftaler.

Er andelsboligforeninger omfattet af reglerne?

EMIR og MiFIR gælder for erhverv og ikke private. Derfor har der været tvivl om, hvorvidt andelsboligforeninger er omfattet af reglerne, fordi det er uklart, om en andelsboligforening er at betragte som erhverv eller ej.

ABF har været i dialog med Finanstilsynet og fået bekræftet, at andelsboligforeninger skal have en LEI-kode samt er omfattet af indberetningspligten, såfremt man har et finansielt produkt som fx en renteswapaftale, eller handler med værdipapirer.

Hvilken indflydelse har det praktisk og økonomisk?

Det er foreningens bank, der foretager selve indberetningen. Men for at banken kan foretage indberetningen, skal foreningen oprette en LEI-kode.

Det er forbundet med omkostninger at oprette en LEI-kode. Omkostningerne varierer alt efter, hvilken udbyder man benytter. ABF’s opfattelse er, at bankerne er meget hjælpsomme i forhold til vejledning i at få oprettet en LEI-kode.