lovogfakta.jpg

EMIR - indberetning af derivater

Hvad er EMIR?

EMIR står for European Market Infrastructure Regulation og er et EU-regelsæt, der trådte i kraft i 2014. Målet med EMIR er at øge gennemsigtigheden i handler med derivater ved, at derivaterne indberettes til en fælles database.

Derivater er et finansielt produkt konstrueret på basis af et underliggende produkt. Sådanne finansielle instrumenter inkluderer fx renteswapaftaler.

Er andelsboligforeninger omfattet af EMIR?

Reglerne gælder for erhverv og ikke private. Derfor har der været tvivl om, hvorvidt andelsboligforeninger er omfattet af EMIR, fordi det er uklart, om en andelsboligforening er at betragte som erhverv eller ej.

ABF har været i dialog med Finanstilsynet og fået bekræftet, at andelsboligforeninger skal have en LEI-kode samt er omfattet af indberetningspligten, såfremt man har et finansielt produkt som fx en renteswapaftale.

Hvilken indflydelse har det praktisk og økonomisk?

Det er foreningens bank, der foretager selve indberetningen. Men for at banken kan foretage indberetningen, skal foreningen oprette en LEI-kode.

Det er forbundet med omkostninger at oprette en LEI-kode. Omkostningerne varierer alt efter, hvilken udbyder man benytter. ABF’s opfattelse er, at bankerne er meget hjælpsomme i forhold til vejledning i at få oprettet en LEI-kode.