lovogfakta.jpg

Finansiering af foreningen

Som forening er det vigtigt at undersøge markedet, når der skal optages lån eller et eksisterende lån skal omlægges. 

En andelsboligforening, som ejer sin ejendom, kan optage realkreditlån mod sikkerhed i foreningens ejendom.

De seneste år er udbuddet af finansielle muligheder indenfor andelsboligområdet øget voldsomt, og foreningen står derfor overfor et stort valg, når et nyt lån skal optages, eller et eksisterende skal omlægges. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen holder sig godt orienteret om de muligheder, der er for finansiering, da det har stor betydning for andelshavernes personlige økonomi.

I Danmark er der tre hovedlånetyper, som foreningen kan optage: 

  • Fastforrentet lån
  • Rentetilpasningslån
  • Lån med variabel rente

Generelt for låntyperne er, at de påvirker foreningens økonomi - og dermed andelskronens værdi - forskelligt.

Derudover er der to finansielle konstruktioner, som har haft ABF's bevågenhed i den seneste tid, da de har haft en negativ indvirkning på økonomien i nogle nystiftede foreninger:

  • Renteswap
  • Trappelån