lovogfakta.jpg

Økonomi

Økonomi får en mere og mere central rolle i driften af en andelsboligforening, og der er en lang række økonomiske forhold, som man skal være opmærksom på, som andelshaver og som bestyrelse i en andelsboligforening.

Vi har samlet en række centrale emner:

Andelsværdiberegning

Boligydelse

EMIR - indberetning af derivater

Finansiering

Ophørsbeskatning

Pant og udlæg

Renteswap

Tilskudsdeklarationer

Årsrapport