lovogfakta.jpg

Transporter

Når en andelshaver har solgt sin andel, har andelshaveren ret til at få sit tilgodehavende udbetalt via andelsboligforeningen. Andelshaveren kan overdrage retten til at få tilgodehavendet udbetalt til en anden. En sådan form for overdragelse kaldes en transport.

Hvis andelshaveren har transporteret sit krav til en anden, betyder det, at andelsboligforeningen ikke må udbetale pengene til andelshaveren efter andelsboligforeningen har fået oplysning om, at kravet er transporteret. Pengene skal i stedet udbetales til den, der har transport i salgssummen.

Foreningens vedtægter kan regulere

Lovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår et krav må transporteres. Hvis en andelsboligforening ønsker at regulere de tilfælde, hvor der kan gives transport, skal det ske i foreningens vedtægter.

Ifølge § 6, stk. 3, i ABF’s standardvedtægter er der mulighed for, at andelshaver ved et salg kan give transport i salgssummen. Et typisk tilfælde er ejendomsmægleren, der ønsker transport for sit salær. Ved en transport forpligter bestyrelsen sig til, at udbetale salæret direkte til ejendomsmægleren, når salgssummen går ind på foreningens konto. Er der tale om overbelåning, og modtager foreningen en transport fra ejendomsmægleren, er det vigtigt at meddele ejendomsmægleren, at ønsker denne at få sit salær, da skal ejendomsmægleren fremskaffe skriftlig dokumentation fra de tinglyste kreditorer på, at de accepterer, at ejendomsmæglers salær udbetales før de tinglyste kreditorers rettigheder. Selve transporten sker typisk ved brug af en transporterklæring.

Når bestyrelsen har skrevet under på den skriftlige meddelelse om, at hele eller dele af kravet er transporteret til en ejendomsmægler, forpligter bestyrelsen sig til at udbetale beløbet direkte til ejendomsmægleren uden om sælger.

Kun sælger kan indgå aftalen

Efter ABF’s standardvedtægter er det kun sælgende andelshaver, som har mulighed for at indgå transportaftaler. En køber har ikke denne mulighed. Bestyrelsen er således alene forpligtet til at underskrive en transporterklæring i de tilfælde, hvor der foreligger en overdragelsesaftale. I alle andre tilfælde må bestyrelsen afstå fra at underskrive transporterklæringer.