lovogfakta.jpg

Forældrefinansiering

Idéen med en andelsboligforening er, at det er de mennesker, der bor i ejendommen, der sammen ejer og driver den. I langt de fleste andelsboligforeninger er forældrekøb derfor ikke en mulighed, da vedtægterne typisk kræver, at andelshaveren selv bor i boligen.

Men selv om foreningens vedtægter ikke giver mulighed for forældrekøb, kan man stadig give barnet mulighed for at købe en andelsbolig med hjælp fra forældrene. Det skal bare ske med forældrefinansiering i stedet for forældrekøb. Forældrefinansiering betyder slet og ret, at forældre låner barnet penge til at købe en andelsbolig.

Rente- og afdragsfrit lån?

Forældrene kan ofte optage lån på favorable vilkår, enten med sikkerhed i eget hus eller på basis af egen økonomi. Pengene kan derefter lånes videre til barnet som eksempelvis et rente- og afdragsfrit lån. Det kan ske uden, at det betragtes som en gave, hvis der udfærdiges et gældsbrev for lånet, og lånet er et såkaldt anfordringslån, som betyder, at långiver til enhver tid kan opsige til indfrielse uden varsel.

En anden løsning er, at man aftaler, at lånet forrentes og afdrages. Man kan eksempelvis matche det lån, barnet får, med det lån forældrene optager, så forældrene ikke har nogen udgifter på det. Barnet får på den måde glæde af de bedre lånevilkår, forældrene kan opnå.

Fordele ved forældrefinansiering

Barnet indtræder i andelsboligforeningen som andelshaver på lige vilkår med de øvrige i foreningen. Det betyder, at de forpligtelser og goder, der er forbundet med at være andelshaver, påhviler barnet. Barnet hæfter således fx for betaling af boligafgift, men får samtidig også glæde af eventuelle prisstigninger på andelen. Barnet får også mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsarbejde.

Forældrene modtager ikke lejebetaling fra barnet, men bliver til gengæld heller ikke beskattet af lejeindtægten, som ville have været situationen ved et forældrekøb. Hvis forældrene har optaget lån, eksempelvis i egen bolig, for at låne pengene videre vil deres barn, vil det være forældrene, der afholder udgifterne til lånet, men også dem, som får det fulde skattefradrag for lånet.

Skal lånet tinglyses?

Hvis forældrene ønsker at være sikret mod barnets øvrige kreditorer, bør gældsbrevet udfærdiges som et egentligt pantebrev og skal i så fald udfærdiges på pantebrevsformularen for andelsboliger og tinglyses på andelsboligen. I så fald skal der betales tinglysningsafgift på 1,5 % af lånebeløbet + kr. 1.660,-.

Det kan være en god idé at søge hjælp hos en advokat til udfærdigelse af låneaftale og/eller tinglysning af denne. Der kan ses et eksempel på et gældsbrev ved forældrefinansiering under Standarddokumenter.