lovogfakta.jpg

Finansiering af andelsbolig

En andelsbolig finansieres med et banklån, hvor andelen stilles som sikkerhed for lånet.

Som andelshaver har du ikke mulighed for at optage realkreditlån.

Andelsboligforeningen kan ikke modsætte sig, at du kan låne med sikkerhed i dit andelsbevis. Foreningen kan dog beslutte, at der skal være en lånegrænse på 80% af andelens værdi. En sådan beslutning skal i givet fald fremgå af foreningens vedtægter.

Du kan optage lån til køb og til modernisering af andelsboligen med sikkerhed i andelen, men du kan også optage lån til andre formål, der ikke har nogen tilknytning til andelen. Banklån med sikkerhed i andelen er billigere end almindelige forbrugslån.

Når du låner i din andelsbolig

Foreningens bestyrelse skal afgive en såkaldt 'Erklæring om adkomst' om, at du er andelshaver og har brugsret til boligen. Erklæringen bekræfter overfor långivere, at du retmæssigt er ejer af andelen og har ret til at stille din andel som sikkerhed for et lån.

Foreningen kan opkræve et mindre gebyr for at afgive erklæringen, hvis dette er anført i vedtægterne. Hvis foreningen har en administrator, vil det være denne person, som afgiver erklæringen og opkræver gebyret.

Bestyrelsen/administrator skal som udgangspunkt afgive erklæringen indenfor ca. 3 uger fra anmodningen.