lovogfakta.jpg

Arv og testamente

Som andelshaver i en andelsboligforening ejer du ikke fast ejendom, men en andel i foreningens formue og en tilknyttet brugsret til en bestemt bolig i ejendommen.

Arveretligt har det den betydning, at du som andelshaver skal skelne mellem værdien af andelen på den ene side og brugsretten til boligen på den anden side.

Arvinger kan enten arve værdien af andelen, brugsretten til boligen eller begge dele.

Foreningens vedtægter

Ofte vil det være reguleret i andelsboligforeningens vedtægter, hvem der har førsteret til at overtage andelen, dvs. brugsretten til boligen, i tilfælde af andelshavers død.

Sådanne regler findes i ABF’s standardvedtægter § 17.

Foreningens vedtægter skal altid overholdes, og andelshaver har derfor ikke mulighed for at fravige vedtægternes prioriteringsrækkefølge og selv bestemme, hvem der skal overtage andelen, heller ikke ved testamente. 

Testamente

Andelsboligforeningens vedtægter regulerer derimod ikke, hvem der arver værdien af andelen, dvs. den pris der kan opnås ved salg.

Dette kan andelshaver bestemme ved testamente. Er der ikke oprettet testamente, falder værdien af andelen i arv efter reglerne i arveloven.