lovogfakta.jpg

Andelsboligens pris

Prisfastsættelse af andelsboliger følger den såkaldte maksimalprisbestemmelse, som er beskrevet i andelsboligforeningsloven.

Læs om beregningsprincipper under Andelsværdiberegning.

Maksimalprisen   

Maksimalprisen er en regnskabsteknisk konstruktion forstået således, at loven fastsætter en maksimal pris for, hvor meget en given andel i en given andelsboligforening må sælges til.

Maksimalprisen fastsættes som værdien af andelen i foreningens formue tillagt værdien af de forbedringer, der er gennemført i lejligheden samt eventuelt værdien af fast installeret inventar.

Maksimalprisen opfattes af mange, som den pris en andelsbolig skal sælges til. Det er ikke nødvendigvis rigtigt, da maksimalprisen udelukkende er et loft for, hvad en andelsbolig maksimalt må sælges til ifølge loven. Lovgivningsmæssigt er der intet til hinder for, at prisen på andelen fastsættes under maksimalprisen.

Maksimalpris kontra markedspris

Andelsboligerne har indbygget et prisloft - maksimalprisen - men det er ikke ensbetydende med, at de ikke er påvirket af priserne på det øvrige boligmarked - det vil sige udbud og efterspørgsel.

I tider, hvor maksimalpriserne er høje, vil man derfor kunne opleve, at andelsboliger ikke kan sælges til den pris, der er fastsat i regnskabet. Derfor må man som sælger afsøge markedet og finde frem til en salgspris, der svarer til den pris, som lignende andelsboliger sælges til.

Det kan eksempelvis være, at en andelsbolig ifølge foreningens årsregnskab har en værdi af kr. 700.000 kr., men hvis lignende boliger i området sælges til 500.000 kr., er det det beløb, som man kan forvente at få.

Boligafgift i andelsboliger

Ud over den pris, som man betaler for andelen, betaler man også en løbende boligafgift. Boligafgiften dækker foreningens udgifter til renter og afdrag på foreningens lån, administration, renovation, ejendomsskatter, vedligeholdelse m.m. Boligafgiften fastsættes af andelshaverne på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen skal godkende prisen

Bestyrelsen for andelsboligforeningen skal godkende aftalen mellem køber og sælger - og dermed også prisen. 

Penge under bordet

Det er ikke tilladt for sælger at kræve en højere pris end maksimalprisen. Gør sælger det, er der tale om overpris, hvilket er strafbart. 

Sælger må heller ikke kræve, at køber overtager indbo eller andet for en pris, der overstiger værdien af de pågældende genstande. Sælger kan altså ikke betinge salget af, at køber overtager andelen sammen med f.eks. et ægte tæppe eller et gammelt klædeskab.

Sælger har pligt til at sørge for, at køberen får en specificeret opstilling af, hvordan prisen for boligen er beregnet.

< Tilbage til toppen