energi.jpg

Vindmøller

Hvis en andelsboligforening ønsker at opsætte en vindmølle på sit område, skal det vedtages på en generalforsamling. Foreningen har i sine vedtægter en formålsbestemmelse om at drive foreningen, men det er tvivlsomt, om vedtægtsbestemmelsen omfatter opsætning af vindmøller. Derfor anbefaler ABF, at foreningen får ændret formålsbestemmelsen, så vedtægtsbestemmelsen svarer til formålet.

Ønsker foreningen at investere i vindmøller udenfor foreningens område, anbefaler ABF, at der er enstemmighed blandt alle andelshaverne i foreningen om projektet, og enighed om en vedtægtsændring. Er der ikke enstemmighed om projektet, er der ikke længere tale om en forenings anliggende, og de involverede andelshavere bør derfor lave deres egen forening med vedtægter mv., hvis de ønsker at fortsætte projektet.

Minivindmøller

En vindmølle behøver ikke være 100 meter høj og larmende. En minivindmølle kan sættes på taget ved siden af parabolantennen.

Minimøller vil i de fleste tilfælde kunne producere halvdelen af en husstands elforbrug og skære mellem en tredjedel til halvdelen af elregningen.

Minimøller kan købes for 5.000-10.000 kroner, men vil med montering og tilslutning til elnettet få en slutpris på ca. 40.000 til 50.000 kr. Bemærk at der er regler for, hvad man må sætte op på sit tag, så kontakt kommunen, inden I opsætter minimøller.