energi.jpg

Vind- og solenergi

Flere og flere boligforeninger benytter sig af vind- og solenergienergi i form af f.eks. minivindmøller og solcelleanlæg.

Minivindmøller

En vindmølle behøver ikke være 100 høj og larmende. En minivindmølle kan sættes på taget ved siden af parabolantennen.

Minimøllerne vil i langt de fleste tilfælde kunne producere halvdelen af husstandens elforbrug og skære mellem en tredjedel til halvdelen af elregningen.

Mini-møllerne kan købes for 5.000-10.000 kroner, men vil med montering og tilslutning til elnettet få en slutpris på ca. 40.000 til 50.000 kr.

Solceller 

Regeringen har 15. november 2012 indgået en aftale, som betyder en ophævelse af begrænsningen på 6 kW installeret effekt for solcelleanlæg.

Dermed bliver det muligt at opnå støtte til større solcelleanlæg, hvilket gør det nemmere og mere fordelagtigt for blandt andet boligforeninger at installere store fælles solcelleanlæg.

Timebaseret nettomålerordning
Aftalen indebærer, at den eksisterende nettomålerordning ændres fra at være årsbaseret til at være timebaseret med afsætning af overskudsproduktion på markedsvilkår.

Det betyder, at det fremover ikke vil være muligt at indsætte eventuel overskydende elproduktion fra solcelleanlægget på det offentlige elnet og gratis trække strømmen ud igen, med mindre det sker indenfor den samme time.

Afregning
Den overskydende elproduktion fra solceller og andre små VE-anlæg med en installeret effekt, der ikke overstiger 6 kW, timeafregnes med en fast afregningspris på 130 øre/kWh i de første 10 år for anlæg etableret 2013.

Afregningsprisen aftrappes over 5 år til 60 øre/kWh, så anlæg, der er etableret i 2014 fx afregnes til 116 øre/kWh.

Fælles anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fælles forbrug, får en midlertidig forhøjet afregningspris på 145 øre/ kWh i 2013 i de første 10 år for etablerede anlæg.

Afregningsprisen aftrappes over 5 år til 60 øre/kWh, så anlæg, der er etableret i 2014 fx afregnes til 128 øre/kWh.

Skattemæssige afregningsregler
Nye små anlæg for vedvarende energi, herunder solceller, vil ikke kunne benytte de erhvervsmæssige skatteafregningsregler.

Overgangsperiode for bestående anlæg
Aftalen rummer en overgangsperiode på 20 år. Eksisterende anlæg vil således i en 20-årig periode kunne afregne på uændrede vilkår.

Benytter man de erhvervsmæssige skatteregler, vil man dog kunne fortsætte med det i anlæggets levetid.