energi.jpg

Vand

En dansk husholdning bruger i gennemsnit 125 liter vand i døgnet pr. person.

Tallet skal ses i forhold til, at det kun er 2 liter, som drikkes; den øvrige mængde bruges til personlig hygiejne, i husholdningen og til vask af biler eller havevanding. Det er derfor en god idé løbende at holde øje med sit vandforbrug og reducere det, hvor det er muligt.

Gode tips til reduktion af vandforbruget 

Vand og vandbesparelser (Energitjenesten)

Spareråd til vand (Hofor)