energi.jpg

Solceller

Det er muligt at opnå støtte til større solcelleanlæg, hvilket gør det fordelagtigt for blandt andet boligforeninger at installere store fælles solcelleanlæg.

Timebaseret nettomålerordning

Den eksisterende nettomålerordning er timebaseret med afsætning af overskudsproduktion på markedsvilkår.

Det betyder, at det ikke er muligt at indsætte eventuel overskydende elproduktion fra solcelleanlægget på det offentlige elnet og gratis trække strømmen ud igen, med mindre det sker indenfor den samme time.

Afregning

Regeringen indgik i november 2012 en aftale, som betyder en ophævelse af begrænsningen på 6 kW installeret effekt for solcelleanlæg.

Den overskydende elproduktion fra solceller og andre små VE-anlæg med en installeret effekt, der ikke overstiger 6 kW, timeafregnes med en fast afregningspris på 130 øre/kWh i de første 10 år for anlæg etableret 2013.

Afregningsprisen aftrappes over 5 år til 60 øre/kWh, så anlæg, der er etableret i 2014 fx afregnes til 116 øre/kWh.

Fælles anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fælles forbrug, får en midlertidig forhøjet afregningspris på 145 øre/ kWh i 2013 i de første 10 år for etablerede anlæg.

Afregningsprisen aftrappes over 5 år til 60 øre/kWh, så anlæg, der er etableret i 2014 fx afregnes til 128 øre/kWh.

Skattemæssige afregningsregler

Nye små anlæg for vedvarende energi, herunder solceller, vil ikke kunne benytte de erhvervsmæssige skatteafregningsregler.

Overgangsperiode for bestående anlæg

Aftalen rummer en overgangsperiode på 20 år. Eksisterende anlæg vil således i en 20-årig periode kunne afregne på uændrede vilkår.

Benytter man de erhvervsmæssige skatteregler, vil man dog kunne fortsætte med det i anlæggets levetid.