energi.jpg

Radon

Hvad er radon?

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som ikke kan ses eller lugtes. Radon kommer hovedsagligt fra jorden under boligen. Det varierer fra sted til sted, hvor meget radon der er i jorden.

Måling af radon

Radon kan kun konstateres ved en måling i boligen. Da koncentrationen svinger, skal man måle over en længere periode på typisk 2 måneder. Målingen kan foregå ved at opsætte små bokse, som efterfølgende sendes til et laboratorium, eller ved den noget dyrere metode, hvor der anvendes elektronisk måling.

Fjernelse

Radon kan fjernes fra boligen ved at forbedre ventilationen, tætne gulvet eller etablere radonsug.

Hvem skal betale for måling og fjernelse?

Siden 1998 har der været et krav om radonsikring af nye bygninger. Er disse forskrifter ikke overholdt, er det foreningen, som skal betale for de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre boligen mod radon. Er der tale om bygninger fra før 1998 eller hvor radonsikring efter forskrifterne er foretaget, er det den enkelte andelshaver, som skal betale for fjernelsen, eller det skal besluttes på en generalforsamling, at foreningen skal betale for de nødvendige tiltag. Det er i første omgang andelshaveren, som skal betale for målingen, medmindre en generalforsamling har besluttet, at foreningen skal betale. Viser det sig, at den forhøjede koncentration af radon skyldes mangler ved konstruktionen, som skal udbedres af foreningen, vil foreningen i sidste ende også skulle betale for målingen.

Ansvar ved køb og salg

Det er ikke andelshaverens ansvar, at boligen opfylder kravene i bygningsreglementet og heller ikke andelshaverens ansvar at etablere radonsikring. En køber kan derfor ikke lægge sag an mod sælger, hvis det viser sig at boligen har for højt radonniveau.