lovogfakta.jpg

Elbiler

Køb af elbiler er stigende, og dermed også behovet for opladningsmuligheder.

Det er generalforsamlingen, der skal tage stilling til, om der skal etableres ladestandere på foreningens grund. Dette gælder både for ladestandere, som etableres af foreningen, og for ladestandere, som etableres af den enkelte andelshaver.

Ladestandere etableret af foreningen

Foreningen kan etablere ladestandere til elbiler og lade brugerne betale for strømmen. En af fordelene ved at lade foreningen stå for projektet er, at en andelsboligforening vil have bedre mulighed for at aftale løsninger med udbyderne, end den enkelte andelshaver kan på egen hånd.

Der er forskellige modeller for dette, dels i forhold til økonomien i etablering af ladestanderne og dels i forhold til den løbende finansiering. Derudover er der også forskellige overvejelser afhængig af foreningens nuværende parkerings- og forsyningsforhold mv. Elbilforeningen har på deres hjemmeside en vejledning til boligorganisationer vedrørende opladning af elbiler, som netop omhandler disse problematikker.

Det er ABF’s vurdering, at værdien af ladestanderne kan tillægges ejendommens værdi efter andelsboligforeningslovens § 5, stk. 4.

Ladestandere ejet af den enkelte andelshaver

Hvis en andelshaver har fået tilladelse til at etablere en ladestander til sin elbil, er det i henhold til ABF’s retningslinjer en forbedring, som kan videresælges, når andelshaveren flytter.

Andelshaveren har vedligeholdelsespligten og det fulde ansvar for ladestanderen, herunder at den er etableret i overensstemmelse med installationsbekendtgørelsen af en autoriseret elinstallatør.

Forsikring

Hvis der er etableret ladestandere til opladning af elbiler på foreningens ejendom, er det muligt at tegne en tilvalgsdækning på foreningens forsikringspolice for hærværk og anden beskadigelse af standerne. Hvis det er den enkelte andelshaver, der ønsker at få forsikret en ladestander, andelshaveren selv har etableret, må der indgås en aftale om andelshaverens betaling af en eventuel merpræmie.

Ombygning af foreningens parkeringsplads

I bestående beboelsesbygninger med mere end 10 p-pladser, herunder bygninger ejet af andelsboligforeninger, gælder et krav om forberedelse til ladestandere ved større ombygninger, som i ladestanderbekendtgørelsen er defineret på følgende måde: 

Større ombygning: Byggearbejder, hvor omkostninger til etablering af ladestandere og forberedelse til ladestandere er under 7 pct. af de samlede ombygningsomkostninger, og hvor der efter ombygningen er mere end 10 parkeringspladser, og hvor ombygningen omfatter:

  • Den elektriske infrastruktur i bygningen og/eller selve parkeringsanlægget, når parkeringsanlægget er beliggende inde i bygningen, eller
  • den elektriske infrastruktur på parkeringsanlægget og/eller selve parkeringspladsen, når parkeringsanlægget er beliggende i tilknytning til bygningen.

Læs mere i ladestanderbekendtgørelsen.