energi.jpg

El

Valg af elleverandør

I Danmark er elmarkedet liberaliseret, hvilket betyder, at du frit kan vælge din elleverandør. Du kan dog ikke selv vælge, hvilket netselskab du betaler til.

Elleverandøren køber el på det frie elmarked og sælger det videre til dig. Du kan skifte elleverandør eller måske skifte til et andet produkt hos den elleverandør, som du allerede har. Det er gratis at skifte elleverandør. Den nye leverandør må ikke opkræve betaling for leverandørskiftet - og din gamle leverandør må heller ikke opkræve betaling, så længe du ikke bryder en allerede indgået kontrakt.

Netselskabet ejer de kabler og ledninger, som går ud til dig som forbruger. Netselskabet skal stille deres elnet til rådighed for de elleverandører, der leverer el til dig. Netselskabet opkræver betaling for brug af deres eget elnet, men skal også opkræve betaling for flere andre opgaver. Du kan ikke skifte dit netselskab. Til gengæld reguleres deres priser og tariffer gennem lovgivningen.

El- og vvs-tjek

Et el-og vvs-tjek er en rapport, der typisk udfærdiges i forbindelse med et boligsalg. Rapporten bliver lavet af en autoriseret el- eller vvs-installatør, og den beskriver tilstanden af boligens el- og vvs-installationer.

Formålet med tjekket er at konstatere, om installationerne er lovlige og fungerer, som de skal. På den måde kan der tages højde for fejl og mangler, så de ikke efter boligsalget dukker op som en overraskelse. Tjekkene kan også forebygge brand- og vandskader.

Der er ikke noget lovkrav om el- og vvs-tjek ved salg af en andelsbolig. Det er alene foreningens vedtægter, som afgør, om der skal laves el- og vvs-tjek.

Det kan både være bestyrelsen eller sælger, som bestiller rapporten. Det er typisk sælger, som betaler for eftersynene. I de foreninger, hvor vedtægterne ikke stiller krav om el- og vvs-tjek, er det op til køber, om der skal laves tjek, og det vil også være køber, som skal betale for dem.

HPFI/HFI-afbrydere

Alle danske husstande skal have installeret en fejlstrømsafbryder, enten som en HPFI- eller en HFI-afbryder.

Fejlstrømsafbryderen sidder typisk sammen med dine sikringer. Se efter den lille boks med en afbryder og ordet 'HPFI' eller 'HFI'. Kan du ikke finde boksen, eller har du den ikke, skal du kontakte en autoriseret el-installatør og få installeret en fejlstrømsafbryder.

Det er den enkelte andelshaver, som skal betale udgiften til installation af afbryderen. Installationen tæller som en forbedring, der bliver afskrevet over 20 år.

Det er dog andelsboligforeningen, som har det juridiske ansvar for, at andelshaveren får skiftet afbryder, hvis det er nødvendigt. Hvis en andelsbolig ikke har installeret en lovpligtig fejlstrømsafbryder, risikerer foreningen en bøde på mellem 5.000 - 10.000 kr. Foreningen kan også risikere, at forsikringsselskabet ikke vil udbetale erstatning, hvis det kan bevises, at en brand eller en ulykke kunne være undgået, hvis et HPFI- eller HFI-relæ havde været installeret.

 

>> Læs mere om måling af el i ABF-håndbogen Kapitel G, afsnit 2.6.