energi.jpg

Affald

I Danmark producerer vi omkring 15 mio. tons affald hvert år, og det skal alt sammen behandles på den ene eller anden måde.

Ved at være bevidst om, hvordan du kan forebygge, sortere og genanvende affaldet i foreningen, er du med til at reducere den energi, der bliver brugt på at behandle affaldet.

Gode tips og råd til at nedbringe dit affald

danskaffaldsforening.dk - her finder du de seneste nyheder om affald fra en politisk vinkel. Der er bl.a. høringssvar, breve til Miljøministeren og pressemeddelelser om nye elektronikordninger.

Affald.dk - her finder du inspiration til, hvordan du kan oplyse børn og unge om affaldshåndtering.

Slå din kommune op på sorterditaffald.dk og find ud af, hvilke regler der gælder for dig.