lovogfakta.jpg

HPFI/HFI-afbrydere

Alle danske husstande skal have installeret en fejlstrømsafbryder, enten som en HPFI- eller en HFI-afbryder.

Det er andelsboligforeningen, som har det juridiske ansvar for, at andelshaveren får skiftet afbryder, hvis det er nødvendigt. 

Hvis en andelsbolig ikke har installeret en lovpligtig fejlstrømsafbryder, risikerer foreningen en bøde på mellem 5.000 - 10.000 kr.

Foreningen kan også risikere, at forsikringsselskabet ikke vil udbetale erstatning, hvis det kan bevises, at en brand eller en ulykke kunne være undgået, hvis et HPFI- eller HFI-relæ havde været installeret.

Hvor er afbryderen?

Fejlstrømsafbryderen sidder typisk sammen med dine sikringer.

Se efter den lille boks med en afbryder og ordet 'HPFI' eller 'HFI'.

Kan du ikke finde boksen, eller har du den ikke, skal du kontakte en autoriseret el-installatør og få installeret en fejlstrømsafbryder.

Det er den enkelte andelshaver, som skal betale udgiften til installation af afbryderen. Installationen tæller som en forbedring, der bliver afskrevet over 20 år.