lovogfakta.jpg

Bygningspuljen

Andelsboligforeninger kan søge om tilskud fra Energistyrelsen til energioptimerende arbejder i foreningen. Der åbnes for ansøgning i første kvartal 2021, og tilskud tildeles efter "først til mølle"-princippet. I 2020 var puljen opbrugt efter få uger. Der er afsat i alt kr. 675 mio. i 2021.

Hvad gives der tilskud til?

Klimaskærmen:

  • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg, let ydervæg og ydervæg i kælder. Ikke hulmur.
  • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
  • Isolering af terrændæk
  • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
  • Udskiftning af facadevinduer
  • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 %
  • Udskiftning af ovenlysvinduer
  • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

Skift af varmetype:

  • Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
  • Konvertering til jord-til-væske varmepumpe

Ansøgning

Foreningen skal være opmærksom på, at der ikke må være indgået en aftale om byggearbejderne, når tilskuddet søges - først, når der er givet tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.

Det er som udgangspunkt andelsboligforeningen, der kan søge tilskuddet. Det er dog også muligt for den enkelte andelshaver, hvis andelshaveren har en underskrevet fuldmagt fra bestyrelsen og vedlægger foreningens vedtægter.

Energimærkning

For at ansøge om tilskud, skal der foreligge et gyldigt energimærke, som er udarbejdet efter 1. oktober 2012. Dette er dog ikke et krav, hvis der kun søges om konvertering til varmepumpe.

Kravet om gyldig energimærkning kan være en hindring i tæt/lav bebyggelse, hvor der ikke er krav om energimærkning af alle foreningens bygninger ved salg eller udlejning, men alene for den enkelte bolig. Der vil derfor i mange tilfælde ikke foreligge et gyldigt energimærke, der dækker alle boligerne. Foreningen vil derfor skulle indhente energimærker for alle boligerne til brug for ansøgningen.

Læs mere om energimærkning.

Hvor meget kan man få i tilskud?

Det er muligt at beregne et overslag på tilskuddet på sparenergi.dk.