lovogfakta.jpg

Byggeskadefonde

Der er to byggeskadefonde, som er relevante for andelsboligforeninger i forbindelse med byggearbejder, hvor der enten er givet byfornyelsesstøtte, eller hvor ejendommen er blevet opført med støtte fra staten:

  • Byggeskadefonden vedr. bygningsfornyelse
  • Byggeskadefonden for støttet byggeri

Begge fonde har til formål at:

  • Gennemføre 1- og 5-års eftersyn af ejendommene
  • Formidle byggetekniske erfaringer til byggeriets parter, så svigt og skader undgås
  • Yde økonomisk støtte til udbedring af byggeskader.

Fondene formidler hver for sig deres byggetekniske erfaringer i publikationer og på deres hjemmesider, og indgår i en løbende dialog med byggeriets parter om bedre byggeskik.

Fondene har også fælles projekter, eks. deltager de i udarbejdelsen af BYG-ERFA blade og diverse anvisninger.

ABF er repræsenteret i begge fondes bestyrelser.

Byggeskadefonden vedr. bygningsfornyelse 

Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse (BvB) beskæftiger sig primært med beboelsesejendomme, som renoveres - såsom andelsboligforeninger, der får byfornyelsesstøtte til ombygning.

BvB omfatter ejendomme, som har fået byfornyelsesstøtte efter 1. juli 1990. Det er en forudsætning, at ombygningen er kvalitetssikret.

Byggeskadefonden for støttet byggeri

Byggeskadefonden for støttet byggeri beskæftiger sig med nyt boligbyggeri, som er blevet opført med støtte. Støtten til opførelse af andelsboligforeninger bortfaldt desværre i 2004.

Foreninger, som er opført med støtte, er reguleret af kapitel 11 i almenboligloven. 

Driftsplan er et krav

Foreningen har pligt til at udarbejde en driftsplan over, hvor ofte bygningsdelene skal inspiceres og udskiftes, hvis foreningen hører under Byggeskadefonden for støttet byggeri.

 


LOVGIVNING OM STØTTEDE OG USTØTTEDE ANDELSBOLIGFORENINGER

Almenboligloven, kap. 11
det er primært kapitel 11, 11 a og 11 b, der er relevante for andelsboliger og andelshavere. Under kapitel 11 findes de regler, der regulerer Byggeskadefonden for støttet byggeri. Kapitel 11 a og b indeholder bestemmelser vedrørende støttede og ustøttede private andelsboligforeninger.