lovogfakta.jpg

Byggeskadefonden

Byggeskadefonden blev oprettet ved lov i 1986 som reaktion på stigende byggetekniske problemer i det almene boligbyggeri. Byggeskadefonden er relevant for andelsboligforeninger i forbindelse med byggearbejder, hvor der enten er givet byfornyelsesstøtte, eller hvor ejendommen er blevet opført med støtte fra staten:

  • Ejendomme, som har fået byfornyelsesstøtte til ombygning efter 1. juli 1990. Det er en forudsætning, at ombygningen er kvalitetssikret.
  • Nyt boligbyggeri, som er blevet opført med støtte. Støtten til opførelse af andelsboligforeninger bortfaldt desværre i 2004. Foreningen har pligt til at udarbejde en driftsplan over, hvor ofte bygningsdelene skal inspiceres og udskiftes.

Fonden har tidligere været opdelt i to selvstændige fonde, Byggeskadefonden vedr. bygningsfornyelse og Byggeskadefonden for støttet byggeri. 1. januar 2021 blev Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) nedlagt som selvstændig enhed. Byggeskadefonden har samtidig overtaget ansvaret for BvB’s sager. Behandlingen af sagerne sker i en økonomisk separat afdeling. 

Byggeskadefonden har til formål at at efterse nyt og renoveret støttet boligbyggeri, dække byggeskader og formidle erfaringer for at fremme kvalitet. 

Fonden formidler byggetekniske erfaringer i publikationer og på hjemmesiden, og indgår i en løbende dialog med byggeriets parter om bedre byggeskik, herunder ved udarbejdelsen af BYG-ERFA blade og diverse anvisninger.

ABF er repræsenteret i fondens bestyrelse.


LOVGIVNING OM STØTTEDE OG USTØTTEDE ANDELSBOLIGFORENINGER

Almenboligloven
Det er primært kapitel 11, 11 a og 11 b, der er relevante for andelsboliger og andelshavere.