lovogfakta.jpg

Arbejdsmiljø

Stejle affaldsskakter, viceværters konfrontation med aggressive andelshavere, eller larmende arbejdsopgaver uden høreværn.

Har foreningen ejendomsfunktionærer, og kan du nikke genkendende til disse scenarier, så er det tid til at gøre noget ved problemerne.

Foreningen skal udarbejde APV 

Alle virksomheder skal ifølge loven udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Det omfatter også foreninger, som fx har ansat vicevært eller rengøringshjælp.

Hvis der efter et eftersyn fra Arbejdstilsynet er områder, som ikke er i orden, skal foreningen rette op på problemerne inden for en bestemt tidsfrist. Herefter følger Arbejdstilsynet op på, om foreningen har løst de problemer, som tilsynet gjorde opmærksom på.

Arbejdsskadeforsikring

Foreningen har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis den har personale ansat (fx en vicevært). Forsikringen dækker personskader i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

ABF anbefaler dog også, at foreningen tegner en arbejdsskadeforsikring, hvis andelshaverne medvirker ved fællesarbejder, fx havearbejde, renholdelse og reparationsarbejder på ejendommen.

>> Læs mere om arbejdsskadeforsikring i ABF-håndbogen 


LOVGIVNING OM ARBEJDSMILJØ 

Arbejdsmiljøloven