lovogfakta.jpg

Altaner

Det er et langvarigt projekt at få etableret nye altaner i en andelsboligforening. Projektet skal vedtages på en generalforsamling, der skal indhentes tilladelse fra kommunen, og projektet skal finansieres på en hensigtsmæssig måde.

Fra projektet bliver søsat efter en generalforsamling, kan man forvente, at der går omkring 10-11 måneder, før den nye altan står klar til brug. Det er især godkendelsen fra kommunen, der kan tage lang tid.

Der er forskellige retningslinjer for altaner fra kommune til kommune. De nye altaner skal blandt andet kunne overholde krav om privatliv, sikkerhed, skyggevirkning og det arkitektoniske helhedsindtryk. Særligt det sidste hensyn er åbent for fortolkning og kan give anledning til frustrationer. Man må fx ikke altid få det samme som nabobygningen, fordi den arkitektonisk ser en smule anderledes ud, og der er derfor andre hensyn, der skal tages.

I højre side kan du finde links til de største kommuners retningslinjer for altaner.

Den indledende proces

De fleste beslutninger bliver taget i den indledende del af processen, inden ansøgningen til kommunen sendes afsted.

Noget af det første, der skal tages stilling til, er, hvem der har ansvaret for projektet og hvem der skal betale for altanen. Er det et foreningsprojekt, eller er det den enkelte andelshaver? Er der fx kun fire andelshavere i en forening på 50, som gerne vil have en altan, så er det oplagt at gøre det til deres eget projekt. Men hvis der pludselig er rigtig mange, der er interesserede, er det en god idé at tage det på foreningsniveau. Og så er det en anden proces både i forhold til finansiering, forsikringsansvar og andelsværdiberegning.

Det er svært at udstikke nogle generelle retningslinjer for, hvordan man skal gribe processen an, for den kan være meget forskellig fra forening til forening. Det bedste man kan gøre, når man ønsker at starte et altanprojekt, er at undersøge om kommunen har nogle retningslinjer tilgængelige fx på deres hjemmeside. Det er desuden en god idé at kontakte en advokat og en arkitekt tidligt i processen. Som ABF-medlem er man også velkommen til at kontakte ABF’s rådgivere, hvis der er tvivlsspørgsmål.

>> Læs mere om altaner i ABF-håndbogen