lovogfakta.jpg

Rykkergebyr

Hvornår må foreningen opkræve gebyr?

For at foreningen kan opkræve et gebyr ved for sen betaling af boligafgiften, kræver det, at der er hjemmel i foreningens vedtægter.

I ABF's standardvedtægter er hjemlen § 8 stk. 4, som henviser til reglerne i lejeloven. De foreninger, der anvender standardvedtægterne, skal derfor følge lejelovens regler om gebyrer.

Efter disse regler kan der højst opkræves et gebyr, der pr. 1. januar 2021 udgør kr. 287.

Har foreningen i stedet en angivelse af gebyrets størrelse, anbefales det, at vedtægterne ændres, så de ikke er strengere end lejelovens regler, da det ellers vil kunne give problemer i fogedretten i en eventuel eksklusionssag.

Frist for indbetaling

ABF's standardvedtægter angiver ikke nogen frist for indbetaling i henhold til påkrav, hvorfor lejelovens frist på 14 dage anvendes ved fremsendelse af rykkere.

Nogle foreninger kan have fastsat en frist i deres eksklusionsbestemmelse, og det anbefales at ændre denne frist, så den er på minimum 14 dage.