lovogfakta.jpg

Konflikthåndtering

Et godt naboskab er alfa omega for en sund og velfungerende andelsboligforening. Men en gang imellem kan det være en udfordring at bo mange mennesker tæt sammen, og så kan der opstå konflikter. Ofte er det konflikter over simple hverdagsting som larm, røggener eller husdyr.

Her er konflikthåndtering et godt værktøj til at finde en løsning på problemet og genskabe det gode naboskab.

Fem gode råd

Nedenstående fem råd kan være værktøjer, som kan hjælpe jer i gang med at løse en konflikt:

  1. I stedet for at arbejde på at få ret, bør du arbejde for at få fred.
  2. Spørg for at lære og forstå. Undgå at få ret.
  3. Tal om dig selv og din oplevelse af sagen og konflikten. Undgå at pege på andre.
  4. Beskriv konkrete situationer og hvad de gør ved dig. Undgå at dømme andre.
  5. Gentag hvad den anden gerne vil opnå. Undgå at tro, at du ved alt på forhånd.

Kilde: Kristoffer Sjølander, underviser på ABF's kursus i konflikthåndtering.

Få hjælp til konflikthåndtering

ABF udbyder kurser i konflikthåndtering. Her kan medlemmer lære mere om, hvordan man løser konflikter i det daglige.

Som bestyrelse har I også mulighed for at få generel juridisk rådgivning i forbindelse med konflikter gennem ABF's medlemsrådgivning, men vi kan ikke tilbyde konkret konfliktmægling.

Hos Center for Konfliktløsning (CFK) har I som andelshavere eller bestyrelse mulighed for at få en samtale med en konfliktrådgiver. Tilbuddet er gratis, anonymt og fortroligt og kan fås i København, Århus og Nordsjælland. Center for Konfliktløsning tilbyder også mægling ved professionelle mæglere. Dette er dog ikke et gratis tilbud.

Gennem ABF kan du købe bogen "Konflikt og kontakt - om at forstå og håndtere konflikter". Forfatterne er Else Hammerich, stifter af Center for Konfliktløsning og Kirsten Frydensberg, underviser og konfliktmægler hos CFK.

Uenighed mellem andelshaver og bestyrelse

Er man som andelshaver uenig med bestyrelsen, bør man i første omgang se, om man kan tale sig til rette. Hvis det ikke lykkes, kan problemstillingen tages op på foreningens generalforsamling. Hvis en andelshaver mener, at bestyrelsen har truffet en beslutning, der er i strid med bestyrelsens beføjelser, kan andelshaveren ligeledes anmode om, at beslutningen tages op på en generalforsamling. Generalforsamlingen kan ændre bestyrelsens afgørelser, hvis der er flertal for det.

Er der lang tid til afholdelse af den ordinære generalforsamling, er det muligt at indkalde til en ekstraordinær, hvis man kan samle opbakning blandt mindst en fjerdedel af de øvrige andelshavere.

Er der tale om en begrundet mistanke om ulovligheder, kan politiet kontaktes.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

En andelshaver kan ikke selv indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Ifølge ABF’s standardvedtægter skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis en fjerdedel af andelshaverne, et flertal i bestyrelsen eller foreningens administrator forlanger det. Hvis en bestyrelse gentagne gange undlader at følge kravet om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, vil andelshaverne selv kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling. En indkaldelse skal altid indeholde en dagsorden, og det skal dokumenteres, at der er opbakning til indkaldelsen blandt en fjerdedel af andelshaverne.

>> Læs mere om konflikthåndtering i ABF-håndbogen kapitel I, afsnit 3