lovogfakta.jpg

Bestyrelsesopgaver

At deltage i bestyrelsesarbejdet i foreningen eller på anden måde deltage i udvalg og beboerarbejde er et stykke frivilligt arbejde. Bestyrelsesarbejdet er ikke mere kompliceret, end at alle kan være med, og arbejdet kræver ikke særlige kvalifikationer eller kompetencer.

Det er dog vigtigt at huske på, at når man arbejder frivilligt i en bestyrelse, gælder de almindelige regler om erstatningspligt og ansvar. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage sig et personligt ansvar, hvis man handler uden for de aftalte retningslinjer, uden for sin fuldmagt eller handler uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente.

Tegn forsikring 

Der er brug for den frivillige arbejdskraft i foreningerne, og det ansvar, man har som medlem af bestyrelsen, bør ikke afskrække nogen fra at deltage. Dog anbefaler ABF, at bestyrelsen som minimum tegner en bestyrelsesansvarforsikring og en besvigelsesforsikring, så man som frivillig og som forening er ordentligt beskyttet, hvis uheldet er ude. ABF tilbyder forsikringer på gunstige vilkår for medlemsforeninger både i forhold til dækning og pris.

>> Læs mere om forsikring af bestyrelsen

Professionel assistance

Det er vigtigt for en bestyrelse at kunne vurdere, hvornår man har brug for professionel rådgivning, hvis kompetencerne ikke findes i foreningen. Der er en lang række opgaver, som foreningen kan vælge at betale sig fra, hvis man ønsker at minimere arbejdsbyrden for bestyrelsen.

Her finder du en guide til de vigtigste bestyrelsesopgaver og ikke mindst til de opgaver, man kan betale sig fra:

”Gør-det-selv-opgaver”:

 • Underskrive relevante dokumenter, afhængigt af, hvem der er tegningsberettigede i bestyrelsen
 • Udføre driftsopgaver som fx at indkalde til arbejdsweekend
 • Betale foreningens regninger (eller videresende dem til administrator)
 • Have overblik over indtægter og udgifter ift. budgettet
 • Administrere foreningens forsikringer
 • Udfylde nøgleoplysningsskemaer
 • Have kontakt til håndværkere
 • Håndtere byggesager
 • Formulere og uddelegere de forskellige bestyrelsesopgaver i samråd med resten af bestyrelsen
 • Sikre at de beslutninger, der blev vedtaget på en generalforsamling, bliver ført ud i livet
 • Skrive og holde den årlige beretning til generalforsamlingen.

Betalingsopgaver:

 • Administration i forbindelse med overdragelser
 • Daglig administration
 • Udfyldelse af nøgleoplysningsskemaer
 • Trappevask
 • Byggestyring
 • Bogføring
 • Snerydning
 • Håndværkere
 • Regnskabsaflæggelse
 • Indkaldelse til generalforsamling.

>> Læs mere om bestyrelsesarbejde i ABF-håndbogen