lovogfakta.jpg

Bestyrelsesopgaver

Bestyrelsesarbejdet er ikke mere kompliceret, end at alle kan være med, og arbejdet kræver ikke særlige kvalifikationer eller kompetencer. Til gengæld er den vigtigste opgave for en bestyrelse at vide, hvornår man har brug for professionel rådgivning, hvis kompetencerne ikke findes i foreningen.

Har bestyrelsen mange travle eller ældre andelshavere, der af forskellige årsager kun kan bidrage i begrænset omfang, kan foreningen vælge at betale sig fra en lang række opgaver, så arbejdsbyrden bliver minimeret. Udlicitering af opgaver kan også gøre det nemmere for jer at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer.

Her finder du en guide med forslag til de vigtigste bestyrelsesopgaver og ikke mindst til de opgaver, I kan betale jer fra:

”Gør-det-selv-opgaver”:

 • Underskrive relevante dokumenter, afhængigt af, hvem der er tegningsberettigede i bestyrelsen
 • Udføre driftsopgaver som fx at indkalde til arbejdsweekend
 • Betale foreningens regninger (eller videresende dem til administrator)
 • Have overblik over indtægter og udgifter ift. budgettet
 • Administrere foreningens forsikringer
 • Udfylde nøgleoplysningsskemaer
 • Have kontakt til håndværkere
 • Håndtere byggesager
 • Formulere og uddelegere de forskellige bestyrelsesopgaver i samråd med resten af bestyrelsen
 • Sikre at de beslutninger, der blev vedtaget på en generalforsamling, bliver ført ud i livet
 • Skrive og holde den årlige beretning til generalforsamlingen.

Betalingsopgaver:

 • Administration i forbindelse med overdragelser
 • Daglig administration
 • Udfyldelse af nøgleoplysningsskemaer
 • Trappevask
 • Byggestyring
 • Bogføring
 • Snerydning
 • Håndværkere
 • Regnskabsaflæggelse
 • Indkaldelse til generalforsamling.

På ABF’s hjemmeside finder I en firmaguide med links til en lang række firmaer og virksomheder med speciale indenfor andelsboligsektoren. De kan være med til at løfte nogle af de opgaver, I ønsker at udlicitere. ABF’s firmaguide: /firmaguide/

Foreningen kan med fordel læse mere om bestyrelsesarbejde og eventuelt valg af administrator og mægler i ABF’s digitale håndbog.

ABF-håndbogen: www.abf-håndbogen.dk (kræver abonnement)