lovogfakta.jpg

Bestyrelse

At deltage i bestyrelsesarbejdet i foreningen eller på anden måde deltage i udvalg og beboerarbejde er et frivilligt stykke arbejde.

I Danmark er der formodentlig omkring 8.000- 9.000 andelsboligforeninger (der findes ingen opgørelser af det) med mellem 3 - 8 bestyrelsesmedlemmer i hver forening. Det er rigtig mange beboere, som i større eller mindre omfang yder et stykke arbejde for foreningen.

Frivilligt arbejde forpligter også 

Når man siger ja til at deltage i en bestyrelse/udvalg, siger man samtidigt ja til at deltage aktivt og sætte sig ind i de ting, som foreningen beskæftiger sig med.

En forening er en selvstændig juridisk 'person', hvilket betyder, at foreningen kan indgå aftaler og i øvrigt påtage sig forpligtelser som enhver anden person. Umiddelbart er det foreningen, som hæfter udadtil, og som bærer ansvaret for de aftaler og forpligtelser, som foreningen påtager sig, men dette er ikke ensbetydende med, at man som bestyrelsesmedlem er uden ansvar.

Ansvar og erstatningspligt 

For bestyrelsesmedlemmer gælder de almindelige regler om erstatningspligt og ansvar. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage sig et personligt ansvar, hvis man handler uden for de aftalte retningslinjer, uden for sin fuldmagt eller handler uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente.

Tegn forsikring 

Det er vigtigt at slå fast, at der er brug for den frivillige arbejdskraft i foreningerne og dermed også de frivillige bestyrelsesmedlemmer, og at det ansvar, man har som medlem af bestyrelsen, ikke bør afskrække nogle fra at deltage.

Dog bør en bestyrelse som minimum tegne en bestyrelsesansvarforsikring og en besvigelsesforsikring. ABF's standardvedtægter har derfor en bestemmelse om, at bestyrelsen skal tegne ansvarforsikring. 

ABF tilbyder bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring på gunstige vilkår for medlemsforeninger både i forhold til dækning og pris.