lovogfakta.jpg

Værdigrundlag

Et værdigrundlag beskriver de værdier, som foreningen bygger på og kan fungere som et sæt fælles spilleregler, der mindsker behovet for detaljerede regler for, hvad man må og ikke må i foreningen.

Samtidig kan værdigrundlaget fortælle noget om, hvad der kræves af andelshaverne, og hvad man kan forvente sig af at bo i foreningen. I bund og grund handler det om at få sat ord på den måde, man er sammen på og at få synliggjort, hvad der er det særlige ved netop jeres forening.

Hvordan ser et værdigrundlag ud?

Et værdigrundlag kan have mange udformninger. Det kan være skrevet i punktform, bestå af enkelte sætninger eller være en længere tekst, der udførligt beskriver foreningens værdier og hvordan de udmøntes.

Hvordan kommer man i gang?

Det er en god ide at oprette et udvalg i foreningen, som står for at planlægge og styre processen. Selve udvælgelsen af værdier og fastlæggelse af værdigrundlaget bør udarbejdes af andelshaverne i fællesskab. Husk at afsætte god tid!

ABF har udviklet et redskab, som vi kalder værdikort, der kan hjælpe foreningen i gang med opgaven. Værdikortene og en vejledning til processen kan rekvireres gennem ABF’s sekretariat eller downloades her på siden.

>> Læs mere om ABF's materiale om værdier