lovogfakta.jpg

Digital post

Alle andelsboligforeninger med et CVR-nummer er forpligtet til at have en digital postkasse til modtagelse af post fra det offentlige.

Den digitale postkasse har samme juridiske status som en fysisk postkasse.

Det vil sige, at foreningen er forpligtet til at orientere sig i de meddelelser, det offentlige sender digitalt på lige fod med fysiske breve.

Hvis foreningen havde et CVR-nummer før 1. november 2013, har I automatisk fået oprettet en digital postkasse.

For at aktivere postkassen, skal I bestille en NemID medarbejdersignatur. Det er foreningens ansvar at få adgang til postkassen.

For at oprette en digital postkasse skal I bruge en NemID medarbejdersignatur, som kan bestilles på http://www.nets-danid.dk/.

Undtagelser i særtilfælde

Det er muligt for at få fritagelse fra kravet om digital postkasse.

Fritagelsen gælder, hvis det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5 Mbit/s).

At foreningen ikke har en computer berettiger ikke til fritagelse.

 


LOVGIVNING OM DIGITAL POSTKASSE

Lov om digital post fra offentlige afsendere