lovogfakta.jpg

CVR-nummer til andelsboligforeninger

Det er lovpligtigt for alle andelsboligforeninger at have et CVR-nummer i henhold til andelsboligforeningsloven.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres forening har et CVR-nummer, kan I kontrollere det på www.cvr.dk

Vejledning i oprettelse af CVR-nummer

Flere andelsboligforeninger kan ikke registreres under samme navn. I skal derfor først undersøge, om der allerede er registreret en andelsboligforening med samme navn som jeres. Det kan I gøre ved at søge på www.cvr.dk

Andelsboligforeninger kategoriseres af Erhvervsstyrelsen som en ikke-erhvervsdrivende forening.

Alle andelsboligforeninger skal registreres under branchekoden for private andelsboligforeninger 68.20.20.

En andelsboligforening skal ikke registreres som en frivillig forening.

Opret med NemID eller digital signatur

Digital oprettelse af CVR-nummer kræver, at I logger ind med NemID eller digital signatur.

En NemID medarbejdersignatur er knyttet til foreningens CVR-nummer og kan derfor først bestilles, når I har fået tilsendt et CVR-nummer.

Indtil foreningen har fået tildelt et CVR-nummer, er I derfor nødt til at benytte et bestyrelsesmedlems private signatur.

Gå ind på www.virk.dk og klik på ”Start virksomhed”, og herefter på det orange felt ”Start”.

En e-mail er et krav

Når du logger ind, vil du blive bedt om at angive en e-mailadresse. Det er en god idé at angive foreningens e-mailadresse og ikke fx et bestyrelsesmedlems private e-mail.

Vælg derefter ”Registrer ikke-erhvervsdrivende forening” og dernæst ”Registrer ny andelsboligforening”.

Herefter kommer du til en side med registrering af foreningen, hvor du skal indtaste stamoplysninger om foreningen.

Når foreningen er registreret, får du tilsendt en e-mail med foreningens CVR-nummer. Herefter skal du fortsætte registreringen.

Du kan bruge linket i bekræftelsesmailen eller logge ind på www.virk.dk.

Når du logger ind, vil du komme ind til en oversigt over de ting, du skal registrere og tilmelde dig.

Hvis foreningen har ansatte, som fx vicevært, eller hvis bestyrelsesmedlemmer aflønnes, skal foreningen registreres som arbejdsgiver. 

Når foreningen har et CVR-nummer

Når foreningen har et CVR-nummer, er det et lovkrav, at foreningen har en digital postkasse til modtagelse af post fra det offentlige.

For at oprette en digital postkasse, skal I bruge en NemID medarbejdersignatur, som I derfor skal oprette, så snart I får tilsendt et CVR-nummer.

Det offentlige kan sende post til den digitale postkasse, når foreningen har et CVR-nummer, og det er derfor vigtigt at I hurtigt får adgang.

Medarbejdersignatur bestilles på www.nets-danid.dk.

Den første der bestiller en medarbejdersignatur bliver automatisk foreningens NemID administrator. I kan oprette op til tre medarbejdersignaturer gratis.

Foreningen skal ligeledes registrere en Nem-konto.

Vejledning

Hvis I har behov for hjælp eller support i forbindelse med oprettelse og indberetning, kan I kontakte Erhvervsstyrelsen.