lovogfakta.jpg

ABF's standardvedtægter

OBS: I april 2017 har ABF tilføjet en alternativ bestemmelse til ABF's standardvedtægter, som forholder sig til digital kommunikation i foreningen. Find dem under mulige tilføjelser til § 11 i dokumentet "Alternative bestemmelser 2014 med tilføjelser pr. april 2017" (kan downloades i højre side).

ABF har revideret ABF's standardvedtægter i oktober 2014.

I 2014-udgaven er de alternative bestemmelser samlet i ét særskilt dokument.

Medlemsrådgivningen har også lavet en oversigt over de vigtigste ændringer fra 2010 til 2014-versionen.

Alle dokumenter kan du downloade ude i højre side.

Hvilket dokument er en forenings vedtægter?

Sammen med den gældende lov på andelsboligområdet udgør en forenings vedtægter (og øvrige retningslinjer såsom husorden) det juridiske grundlag, som foreningen skal drives på.

Mere præcist er vedtægterne et nedskrevet regelsæt, der fortæller hvilke regler, der gælder i den enkelte forening - både for foreningen som helhed og for de enkelte andelshavere.

Hvis foreningen har nogle specielle forhold, f.eks. omkring husdyrhold, en bestemt procedure for salg af boliger via venteliste eller for sammenlægning af boliger, kan den indskrive disse forhold i vedtægterne.

Lovgivningen vil dog altid gå forud for eventuelle særlige forhold eller lign. i foreningens vedtægter.

Anvend ABF's standardvedtægter som egne vedtægter 

ABF udarbejdede sine første standardvedtægter for private andelsboligforeninger i 1979, som siden løbende er revideret.

Standardvedtægterne er vejledende, og gælder først, når foreningen har vedtaget den på en generalforsamling. Bestemmelserne kan anvendes som inspiration for foreningen, ligesom de kan anvendes helt eller delvist.

Vælger en forening at anvende bestemmelserne helt eller delvist, bør den gennemgå bestemmelserne i standardvedtægterne grundigt og sørge for at eventuelle forhold, som gælder i foreningen, bliver indarbejdet i de nye vedtægter. På den måde kan foreningen formulere egne vedtægter, som følger lovgivningen samtidig med, at de er tilpasset eventuelle særlige forhold i foreningen.

Mange foreninger anvender idag ABF's standardvedtægter - enten tilpasset individuelle forhold og holdninger i den enkelte forening eller som de er. Det er gratis at benytte ABF's standardvedtægter.

Ikon pdf Sammenligningskema 2014 viser de bestemmelser, som er ændret fra 2010 til 2014. Det gør det nemmere for foreningerne at vurdere, om det er nødvendigt at ændre vedtægterne.