publikationer_topbanner3.jpg

Reviderede standarddokumenter - maj-august 2016

Der kommer løbende både ny lovgivning og praksis, og ABF har derfor justeret teksten i dokumenterne, så den passer til den aktuelle lovgivning. 

Det gælder for eksempel orienteringsskrivelserne ved påkrav og eksklusion. 

For at give et bedre overblik er dokumenterne i ABF-håndbogen blevet opdelt i emner. 

Samtlige standarddokumenter er sammen med ABF-håndbogens øvrige bilag forudfyldt så medlemmerne får indblik i hvordan dokumenterne skal anvendes i praksis. 

Ændringerne er gældende pr. 1. august 2016.

 

  Bestil standdarddokumenter:

 Via

BESTILLINGSKUPON

Via mail

abf@abf-rep.dk

Via telefon

33 86 28 30

eller download dem her (kun for medlemmer)

Der er foretaget rettelser i følgende standarddokumenter:

 • Anmodning om udtræden af andelsboligforeningen
 • Opgørelse af forbedringsværdier
 • Voldgiftserklæring
 • Aftale om overdragelse af andel
 • Tillæg til aftale om overdragelse af andel
 • Andelsbevis
 • Påbud
 • Eksklusion ved manglende betaling
 • Orientering om eksklusion ved manglende betaling
 • Påkrav
 • Orientering om påkrav
 • Eksklusion ved manglende overholdelse af vedtægter
 • Orientering om eksklusion ved manglende overholdelse af vedtægter

Der er foretaget rettelser i følgende vejledninger og eksempler:

 • Afskrivningskurve
 • Forbedringskatalog
 • Vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde
 • Overdragelsesprocedure
 • Vejledning i at udfærdige andelsbevis, samt transportpåtegning
 • Procedure ved manglende betaling af boligafgift mv. eller anden misligholdelse (tidligere rykkerprocedure ved manglende betaling)
 • Gældsbrev
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 • Forretningsorden for bestyrelser
 • Indkaldelse til bestyrelsesmøde
 • Husorden for andelsboligforeninger i etageejendomme
 • Husorden for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse 

OBS!

Bemærk venligst at visse dokumenter kun findes i ABF-håndbogen 2016 og altså ikke kan downloades eller bestilles, da det er bilag til ABF-håndbogen og ikke standarddokumenter.