publikationer_topbanner3.jpg

Standarddokumenter

Administration af foreningen er en del af bestyrelsens daglige arbejde. Det kan være salg, rykkerskrivelser eller indkaldelse til den årlige generalforsamling.

For at gøre hverdagen nemmere for bestyrelserne, har ABF udarbejdet en række fortrykte standarddokumenter. De skal være med til at sikre, at den daglige administration foregår efter en fast procedure, og at bestyrelserne minimerer risikoen for fejl.

Download standarddokumenter, vejledninger og eksempler

Download af standardokumenter kræver login. Det kræver desuden, at du har Adobe Reader installeret. Læs vejledning til udfyldelse nederst på denne side.

Bor du i en andelsboligforening, som er medlem af ABF, kan du som andelshaver oprette et login.

Er du ikke medlem, kan du bestille dokumenter gennem vores bestillingskupon.

 


Dokumenter i forbindelse med overdragelse

Ikon pdf Andelsbevis (OBS: Andelsbeviset er et vandredokument. Første side kan udfyldes elektronisk, resten skal udfyldes i hånden)
Ikon pdf Vejledning i at udfærdige andelsbevis samt transportpåtegning
Ikon word Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig) Kræver ikke login
Ikon pdf Vejledning til overdragelsesaftale
Ikon pdf Overdragelsesprocedure
Ikon pdf Anmodning om udtræden af foreningen
Ikon pdf Besigtigelse af bolig
Ikon pdf Opgørelse af forbedringsværdier
Ikon pdf Afskrivningskurve Kræver ikke login
Ikon pdf Forbedringskatalog Kræver ikke login
Ikon pdf Vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde Kræver ikke login
Ikon pdf Tillæg til overdragelsesaftale - fortrydelsesret
Ikon pdf Vejledning til køber om prisfastsættelse Kræver ikke login
Ikon pdf Voldgiftserklæring
Ikon pdf Eksempler på formulering af individuelt aftalte vilkår i overdragelsesaftalens punkt 11
Dokumenter i forbindelse med afholdelse af generalforsamling

Ikon pdf Bekendtgørelse af dato for generalforsamling
Ikon pdf Indkaldelse til generalforsamling
Ikon pdf Vejledning til bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling
Ikon pdf Huskeliste for dirigenten på generalforsamlingen
Ikon pdf Fuldmagt
Ikon pdf Vejledning i brug af stemmekort og stemmesedler
Ikon word Beslutningsreferat
Ikon pdf Vejledning til udarbejdelse af beslutningsreferat


Dokumenter i forbindelse med håndtering af persondata (GDPR)

Ikon pdf Andelsboligforeningers håndtering af persondata (vejledning)
Ikon pdf Privatlivspolitik
Ikon word Privatlivspolitik (word)
Ikon word Fortegnelse over behandlingsaktiviteter
Ikon pdf Samtykkeerklæring
Ikon word Samtykkeerklæring (word) 


Dokumenter i forbindelse med manglende betaling

Ikon pdf Eksklusionsprocedure
Ikon pdf Påkrav
Ikon pdf Orientering om påkrav
Ikon pdf Eksklusion
Ikon pdf Orientering om eksklusion


Dokumenter i forbindelse med brud på vedtægterne

Ikon pdf Eksklusionsprocedure
Ikon pdf Indskærpelse
Ikon pdf Påbud
Ikon pdf Eksklusion
Ikon pdf Orientering om eksklusion


Husorden

Ikon word ABF's husordenskatalog


Andre dokumenter

Ikon pdf Eksempel på gældsbrev
Ikon pdf Eksempel på forretningsorden for bestyrelser

 

Sådan udfylder du de elektroniske standarddokumenter

Start med at gemme en kopi af dokumentet på din computer, og brug dette til udfyldelse. 
(OBS: Bruger du Google Chrome som browser, kan der være problemer med "gem"-knappen øverst i dokumentet. Brug i stedet Chromes egen menulinje, som kommer frem, når du fører musen ned i højre hjørne af skærmen.)

Vælg felterne ved at klikke på musen eller ved at bruge tasten 'tab', der automatisk vælger det næste felt i dokumentet.

Tal skrives som hele tal og tilretter sig med punktum og komma, når du går videre til næste felt. Ved opsætning med tal har visse af dokumenterne sammentælling lodret, men ikke vandret – i andre dokumenter tælles der ikke sammen. I nogle felter er det kun muligt at skrive tal.

Nogle dokumenter har flere sider og ikke alle udfyldningssider kommer efter hinanden.

Når felterne er udfyldt kan du udskrive dokumentet eller gemme det.

OBS! For at udfylde standarddokumenterne elektronisk kræver det programmet Adobe Reader.
Download Adobe Reader