subpage-top-right-banner.jpg

ANDELSBOLIGER I UDVIKLING

- Løsninger til aktuelle politiske udfordringer på andelsboligområdet

Bilag til ABF's materiale

 

Bilag til finansiering

Ikon pdf Aftale om mere robuste andelsboligforeninger af 27. november 2017

Ikon pdf Arbejdsgruppe om ansvarlig drift af andelsboligforeninger: Afrapportering maj 2017

Ikon pdf Arbejdsgruppe om ansvarlig drift af andelsboligforeninger: Kommissorium februar 2017

Ikon pdf Artikel: Pengenød dræbte Andreas' plan om at skabe en andelsboligforening på Nørrebro. Politiken, 5. april 2019

Ikon pdf Bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar

Ikon pdf Erhvervsministeriets faktaark om mere robuste andelsboligforeninger

Ikon pdf ABF's høringssvar vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit samt udkast til bekendtgørelse om ændring af god skik for finansielle virksomheder

Ikon pdf ABF's høringssvar til lovforslag nr. L 177

Ikon pdf Lovforslag nr. L 177 - Betænkning

Ikon pdf Lovforslag nr. L 177 - Skriftlig fremsættelse

Ikon pdf Lovforslag nr. L 177 - Høringsnotat

Ikon pdf Lovforslag nr. L 177

Ikon pdf Lov nr. 555

Ikon pdf Pressemeddelelse 8. februar 2017: ABF mener: Valuarvurderinger skaber utryghed for andelshaverne

Ikon pdf Pressemeddelelse 20. februar 2017: ABF: Positivt at ministeren vil sikre sund andelsboligsektor

Ikon pdf Pressemeddelelse 9. juni 2017: ABF: Anbefalinger vil sikre mere robuste foreninger

Ikon pdf Pressemeddelelse 27. november 2017: Mere robuste andelsboligforeninger

Ikon pdf Materiale fra ABF-kursus: Forstå en valuarvurdering

 

 

 Bilag til Omgåelse af tilbudspligten

Ikon pdf ABF's henvendelse til Folketingets Boligudvalg, 18. maj 2016: Lejelovens præceptive regel om tilbudspligt udvandes ved udlejers etablering af ejendomsaktieselskaber - det er nødvendigt med en opstramning af lejelovens § 102

Ikon pdf Artikel: Carlsberg-sagen: Lejere tager skridt imod retssag. DR, 7. juli 2016

Ikon pdf Artikel: GRAFIK Disse to finter snyder lejere for forkøbsret. DR, 18. maj 2016

Ikon pdf Artikel: Lejere får grønt lys til at hive pensionsselskaber i retten. DR, 3. april 2017

Ikon pdf Artikel: Lejere vil hive Carlsbergfondet i retten efter boligfinte. DR, 20. maj 2016

Ikon pdf Artikel: Snydt af snedig boligmanøvre: Ejendomsinvestorer kører lejere ud på et sidespor. DR, 18. maj 2016

Ikon pdf Artikel: Beboere taber sag om tilbudspligt i Carlsberg-handel. Ritzau, 26. april 2019

Ikon pdf B 10 2016-17: Forslag til folketingsbeslutning om at sikre overholdelse af tilbudspligten

Ikon pdf Bekendtgørelse af lov om leje

Ikon pdf Pressemeddelelse 10. januar 2019: Frederiksberg Boligfond overtræder fortsat loven

Ikon pdf Pressemeddelelse 22. december 2018: ABF vil politianmelde Frederiksberg Boligfond

Ikon pdf Spørgsmål S 1143 (2015-16) om omgåelse af tilbudspligt

Ikon pdf Spørgsmål nr. 781 (2015-16) om hvor mange ejendomme der er solgt efter minoritetsaktionærmodellen

Ikon pdf Spørgsmål nr. 793 (2015-16) om minoritetsmodellen kan forhindres ved en omformulering af lejelovens paragraf 102

Ikon pdf Spørgsmål nr. 221 (2018) om reglerne vedrørende tilbudspligten

Ikon pdf Spørgsmål nr. 222 (2018) om tilbudspligten indeholder et værn mod overpris

Ikon pdf Spørgsmål nr. 223 (2018) om tidsfristen ved tilbudspligten

Ikon pdf Dom: U.1993.868 H

Ikon pdf Dom: UfR2004.2221

 

 

Bilag til Energirenovering

Ikon pdf ABF medlemsundersøgelse november 2015 om energirenovering

Ikon pdf ABFnyt nr. 1 2015 med tema om energirenovering

Ikon pdf Artikel: Ny rapport om fremtidens byggeri opfordrer til handling. Dagens Byggeri, 2. marts 2018

Ikon pdf FORSK2025 – fremtidens løfterige forskningsområder. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, juni 2017

Ikon pdf BYGGERIET 2035 – En foresight-analyse. Foreningen af rådgivende ingeniører, marts 2018

Ikon pdf Pressemeddelelse 4. oktober 2013: Behov for målrettede midler til energirenovering

Ikon pdf Pressemeddelelse 24. juli 2015: BoligJobordningen: V, DF, Å, SF og K svigter andelsboligforeningerne

Ikon pdf Pressemeddelelse 6. november 2013: Tilskud vil få andelsboliger til at energirenovere

Ikon pdf Debat: Husk guldgruben af CO2-besparelser i bygninger. Sustain Solutions 31. august 2018

 

 

 Bilag til Bofællesskaber og barrierer for andelsboligformen

Ikon pdf ABFnyt nr 3, 2012 med fokus på regler for boligydelse

Ikon pdf Artikel: BRK overvejer støtte til andelsboliger. Bornholm.nu, 24. august 2018

Ikon pdf Artikel: Flere ældre har flyttedrømme. VIVE, 3. juli 2019

Ikon pdf ABF's henvendelse til Folketingets Boligudvalg, 22. februar 2008: Vedr. finanslovsforslag om ændring af reglerne for tildeling af boligydelse til pensionister i andelsboliger

Ikon pdf Seniorer ønsker at bo midt i fællesskabet. Sundheds- og ældreministeriet, april 2019.

Ikon pdf Rapport: Ældres boligsituation og fremtidige boligønsker. VIVE 2019.