Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kredsgeneralforsamlinger 2023

ABF er geografisk opdelt i 11 kredse, som varetager kontakten til medlemmerne og det politiske arbejde på lokalt plan. Hvert år i august/september afholder de generalforsamling.

Kredsgeneralforsamlingerne er kredsenes øverste myndighed, og alle medlemsforeninger i kredsen har adgang. Det er her man vælger medlemmer til den lokale kredsbestyrelse og lokale medlemmer til ABF's hovedbestyrelse.

Hver forening har stemmeret med én stemme per påbegyndt 50 andelshavere i foreningen.

Beslutninger træffes med simpelt flertal, og alle medlemmer har mulighed for at stille forslag til kredsgeneralforsamlingen.

Udover valg er der en række faste punkter til kredsgeneralforsamlingen, herunder:

  • Beretning fra året i kredsen
  • Idéer til lokale aktiviteter og initiativer for det kommende år
  • Redegørelse fra kredsens hovedbestyrelsesmedlem(mer) omkring det landspolitiske arbejde i ABF.

Se en video om at være aktiv i sin kreds

Her på siden finder du: 

  • Dato for kredsgeneralforsamlingen 2023 og info om din kreds
  • Regler for valg til kreds- og hovedbestyrelse
  • Anmeldelsesblanket til hovedbestyrelsen
  • Regler for fuldmagt, stemmer og forslag. 

Tilmelding og program

Programmet for og tilmeldingen til den enkelte kredsgeneralforsamling vil blive tilgængelig her på siden. I første omgang er datoen offentliggjort. Under "Læs om kreds ..." kan du få et overblik over kommuner i kredsen, hvem der p.t. sidder i kredsbestyrelsen og kredsrepræsentanter i hovedbestyrelsen.

Bornholm

Mandag den 4. september
Tid og sted oplyses senere

Nordjylland

Torsdag den 14. september
Tid og sted oplyses senere

Vestjylland

Tirsdag den 12. september
kl. 18.00 - 21.30
Musikteatret Holstebro

Østjylland

Tirsdag den 12. september
kl. 19.00 - 22.00
VIA University College, Campus N, Indgang A

Sydjylland

Mandag den 11. september
kl. 19.00 - 22.00
Hotel Røde-Kro

Fyn

Tirsdag den 19. september
Tid og sted oplyses senere

Sydsjælland

Torsdag den 7. september
kl. 16.00 - 19.00
DGI Huset Vordingborg

Midtsjælland

Onsdag den 27. september
Tid og sted oplyses senere

Vestsjælland

Mandag den 18. september
kl. 18.00 - 21.00
Sted oplyses senere

Nordsjælland

Torsdag den 21. september
kl. 18.00 - 21.00
Skævinge Kro

Hovedstaden

Tirsdag den 26. september
Tid og sted oplyses senere

Regler for valg til kreds- og hovedbestyrelse

Valg til kredsbestyrelse og ABF’s hovedbestyrelse

Alle andelshavere fra ABF's medlemsforeninger kan stille op til valg. Ønskes valg til ABF’s kredsbestyrelser og/eller hovedbestyrelse, skal valget godkendes af den andelsboligforening, hvor man er andelshaver. Godkendelsesblanketten skal være underskrevet af foreningens formand eller et andet tegningsberettiget bestyrelsesmedlem (jf. foreningens vedtægter) for at være gyldig.

Godkendelsesblanketten vil blive lagt op her på siden.

Regler for fuldmagt, stemmer og forslag

Fuldmagt og stemmer

Alle medlemsforeninger har adgang til kredsgeneralforsamlingen. Hver forening har én stemme for hver påbegyndt 50 andelshavere i foreningen.

Foreningen kan give sin mening tilkende via fuldmagt til anden forening, hvis foreningen ikke har mulighed for at deltage i kredsgeneral­forsamlingen. Repræsentanter for en medlemsforening kan afgive stemmer som fuldmægtig for op til tre foreninger ud over egen forening.

Forslag

Alle medlemsforeninger kan stille forslag til kredsgeneralforsamlingen. 
Forslag til kredsgeneralforsamlingen kan e-mailes til abf@abf-rep.dk. Forslag kan også sendes til kredsformanden, hvis e-mail fremgår af invitationen. Forslag skal være sendt eller indleveret til ABF’s sekretariat eller kredsformanden senest en uge før kredsgeneralforsamlingen.

Der kan dog fremføres og behandles forslag på generalforsamlingen, hvis der på denne kan opnås flertal for det.