aktiviteter.jpg

Kredsgeneralforsamling - Vestsjælland

Dato og tid: 08-10-2019 kl. 18.00 - 21.30
Landsdel: Region Sjælland
Type: Arrangement
Sted: Hotel Strandparken , Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk
Pris: Gratis

Det er kun andelsboligforeninger, der er medlem af ABF, som kan deltage i kredsgeneralforsamlingerne. 

ABF’s formandskab har hermed fornøjelsen af at indbyde jeres andelsboligforening til den årlige kredsgeneralforsamling i ABF’s kreds Vestsjælland.

Årets tema på generalforsamlingen er det lokale arbejde, og hvordan vi sammen kan blive stærkere i forhold til at varetage andelsboligforeningernes interesser.

På generalforsamlingen sidste år ønskede den daværende bestyrelse ikke genvalg, og det var ikke muligt at samle en ny bestyrelse på daværende tidspunkt. Der blev alene valgt et medlem til ABF’s hovedbestyrelse, Lars Horup.

De lokale interesser har derfor siden kredsgeneralforsamlingen i 2018 været varetaget af kredsens hovedbestyrelsesmedlem, landsformandskabet og ABF’s sekretariat i fællesskab.

Det giver mulighed for en helt ny start for det lokale arbejde nu på generalforsamlingen i 2019. Vi skal her have valgt nye repræsentanter til at varetage de lokale interesser, og lagt en god plan for ABF’s fremtidige arbejde i Vestsjælland.

Opbrud, forandring og udvikling er på dagsordenen mange steder, ikke mindst i ABF.

ABF har som landsdækkende interesseorganisation behov for at være mere synlig, politisk skarp og bedre gearet til at varetage medlemmernes forskellige behov og udfordringer også på lokalt behov. Og en af nøglerne til dette, mener vi, er lokale repræsentanter og jer lokale medlemsforeninger.

ABF står på lokalt plan overfor nye typer opgaver, men også frihed til selv at igangsætte og vælge.
En lokal kreds giver mulighed for tættere dialog med lokalpolitikere, tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv, dialog med de lokale medier og kan betyde, at ABF kommer tættere på jer, vores medlemmer.
Opgaverne kan være mange, og vi tror på, at alle har kompetencer, som kan komme i spil på en eller anden måde. Vi håber derfor, at der sidder rigtig mange derude som, uanset alder, køn og anciennitet i jeres forening, gerne vil være en del af noget større. Og vi håber nogen af jer har gode idéer til, hvad vi kan sætte i gang lokalt.

Det lokale arbejde vil altid blive understøttet af ABF’s sekretariat, så I som medlemmer, frivillige og valgte i ABF altid har en livline lige ved hånden. Så I skal ikke være bange for at melde jer.

Forandringerne starter nu på kredsgeneralforsamlingerne og i år har vi fået mulighed for at invitere en spændende oplægsholder. Her får vi gode fif og inspiration til, hvordan vi helt ude i vores egne foreninger kan få liv i bestyrelsesarbejdet og får flere aktive.

På Kredsgeneralforsamlingen vil ABF’s direktør Jan Hansen også berette om, hvordan ABF arbejder politisk og hvordan vi prøver at gøre det lettere at være privat andelsboligforening i Danmark. Eksempelvis har Folketinget det seneste år vedtaget en del forslag, som får stor betydning for foreningernes fremtid. Det vil I kunne høre om på Kredsgeneralforsamlingen.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamling og fællesspisning skal ske senest tirsdag den 1/10 2019 af hensyn til traktementet.

Vi glæder os til at se jer!        
Vel mødt!


På vegne af ABF´s formandskab

Venlig hilsen

Jan Hansen
Direktør

 

Tilmelding til Kredsgeneralforsamling - Vestsjælland

08-10-2019 kl. 18.00 - 21.30