aktiviteter.jpg

Dato og tid: 11-10-2018 kl. 18.00 - 21.00
Landsdel: Region Hovedstaden
Type: Arrangement
Sted: KU.BE Kultur- og bevægelseshus, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg
Pris: Gratis

Det er kun andelsboligforeninger, der er medlem af ABF, som kan deltage i kredsgeneralforsamlingerne. 

Andelsboligforeningen inviteres hermed til den årlige kredsgeneralforsamling og debat i ABF’s kreds Hovedstaden.

I den senere tid har der været stor fokus på andelsboligområdet i medierne og Folketinget. Flere nye tiltag kan få stor betydning for foreningernes fremtid!

ABF’s målsætning er, at andelsboligen skal bevares og helst øges som boligform.

Vi har derfor inviteret direktør for Boligøkonomisk Videncenter Curt Liljegren til forud for generalforsamlingen, at fortælle om hvilke tanker han gør sig om

”Andelsboligen i dag og i morgen”

ABF's Kreds Hovedstaden inviterer alle beboere i andelsboligforeningen til dette arrangement og til den efterfølgende kredsgeneralforsamling.

På kredsgeneralforsamlingen skal der afholdes vigtige valg til ABF’s hovedbestyrelse og kredsbestyrelse, hvorfor det er vigtigt I møder op, og bakker op om det lokale arbejde i ABF.

I forlængelse af kredsgeneralforsamlingen vil der være indlæg fra ABF’s landsformandskab, om ABF’s politiske arbejde og oplæg til ny struktur for ABF.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til det efterfølgende traktement, er tilmelding via ABFs hjemmeside påkrævet, senest torsdag den 4. oktober 2018.

Alle andelshavere i foreningen er velkomne til at deltage. ABF sender en bekræftelse på tilmeldingen til deltagerne pr. mail.

På gensyn til en spændende aften!

 

Med venlig hilsen

Lars Salling
Kredsformand for Hovedstaden

 

Tilmelding til KGF Hovedstaden

11-10-2018 kl. 18.00 - 21.00