Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Dialogmøde - Assens

Kreds Fyn inviterer dig og medlemmer af din bestyrelse til et møde for andelsboligforeninger, der ligger i og omkring Assens

At være bestyrelse i en andelsboligforening kan byde på mange glæder og udfordringer. Men hvordan skal bestyrelsen håndtere opståede problemer? Ofte har andre andelsboligforeninger allerede stået over for samme udfordringer eller måske står de over for den i dag. Et dialogmøde er et forum for erfaringsudveksling og åbner muligheder for en tættere kontakt med de andre andelsforeninger i ens lokalområde.

Dialogmødet er et arrangement, hvor din lokale kredsbestyrelse inviterer lokale ABF-medlemmer og ikke-medlemmer til erfaringsudveksling mellem bestyrelser. Vi tager sammen fat på det, som ligger jer på sinde, og dialogmødet tager derfor udgangspunkt i jeres hverdag.

Indhold:

  • Hvordan håndteres fx fællesarbejdsdage, vedligeholdelsesplaner og rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, høje grundværdier?
  • Hvilke erfaringer har andre foreninger med fællesarealer, dødsboer og konflikthåndtering?
  • Hvad betaler andre foreninger for fx forsikringer, administrationsydelser og snerydning?

ABF’s medlemsrådgivning deltager ikke i et dialogmøde. Det er derimod et møde, hvor man kan sparre med hinanden på tværs af andelsboligforeninger. På mødet kan max deltage 2 bestyrelsesmedlemmer per forening. Kreds Fyn byder på en kop kaffe, te og ostemad/sandwich.

Kom og vær med til en snak om at bo i andel.

Med venlig hilsen

Kredsbestyrelsen for Fyn

Andelsboligforeninger der ikke er medlem af ABF men er interesseret i arrangementet, kan sende en mail til kursus@abf-rep.dk.

Arrangements information

  • Arrangement
  • 14. september 2022 19:00
  • 14. september 2022 21:30
  • Arena Assens, Rådhus allé 25 - 5610 Assens
  • Syddanmark
  • Gratis
  • Kun for medlemmer