aktiviteter.jpg

2i1 Udvidet overdragelse og dødsboer

Dato og tid: 27-10-2021 kl. 17:00-20:00
Landsdel: Region Midtjylland
Type: Kursus
Sted: Sted oplyses senere, Herning
Pris: 220 kr.

Formålet med kurset er at gøre foreninger i stand til at håndtere salg uden administrator og at håndtere dødsboer.

Dette 2i1 kursus er for foreninger, som håndterer salg uden administrator, og retter sig derfor primært mod bestyrelser, der allerede har en vis erfaring på områderne. Trods erfaring er det nødvendigt med et særligt fokus på bestyrelsens opgaver og roller i forskellige situationer. Kurset sætter derfor bestyrelsen ind i håndtering af fejl og mangler samt afregning i forbindelse med overdragelser.

Anden del af kurset drejer sig om at gøre bestyrelsen i stand til at håndtere dødsboer. Der vil være en masse spørgsmål som bestyrelsen skal forholde sig til, og kurset vil derfor komme med anvisninger på, hvad bestyrelsen skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle og reagere. 

Indhold:

  • Håndtering af fejl og mangler, og afregning af overdragelsessummen
  • Dødsboets rettigheder og pligter over for foreningen
  • Overdragelsesproceduren ved salg, når der er tale om et dødsbo

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter*. Det er ikke et krav, at foreningen bruger ABF's standardvedtægter for at kunne deltage på kurset.

*ABF's standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk.

Underviser: Jurist fra medlemsrådgivningen

Tid: 3 timer

Målgruppe: Etage og tæt/lav, bestyrelsesmedlemmer

Pris: 220 kr.

 

 

Tilmelding til 2i1 Udvidet overdragelse og dødsboer

27-10-2021 kl. 17:00-20:00