aktiviteter.jpg

Bestyrelsesarbejde og nye regler om indberetning af salgspriser

Dato og tid: 11-10-2021 kl. 13:00 - 16:00
Landsdel: Region Hovedstaden
Type: Kursus
Sted: Green Solution House, Strandvejen 79 , 3700 Rønne
Pris: 220 kr.

Første del af kurset har fokus på bestyrelsens rolle i foreningen. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt, men også nødvendigt i andelsboligforeningen, og det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne er godt klædt på til opgaven. Dette kursus er en generel introduktion til bestyrelsesarbejdet, og giver et overblik over bestyrelsens opgaver og mandat. 

Anden del af kurset omhandler de nøgleoplysningsskemaer, som foreningen skal udfylde, når der et salg. Indtil nu har nøgleoplysningsskema om foreningen skulle indberettes til Ministeriet, men indberetningspligten er udvidet fra den 1. juli 2021 til også at omfatte nøgleoplysningsskema om andelsboligsalg. Digitaliseringen af dette skema sker for at kunne følge udviklingen af priser på andelsboliger, og skemaet er derfor også udvidet en smule.

Indhold:

  • Hvilke opgaver skal bestyrelsen tage sig af, og hvad er bestyrelsens mandat?
  • Hvordan foregår beslutninger og afstemninger på bestyrelsesmøder?
  • Hvilke nøgleoplysningsskemaer skal udfyldes og hvornår?
  • Hvornår og hvordan skal der indberettes?

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter*. Det er ikke et krav, at foreningen bruger ABF's standardvedtægter for at kunne deltage på kurset.

*ABF's standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk.

 

Underviser: Jurister fra ABF

Tid: 3 timer

Målgruppe: Etagebyggeri og et plans byggeri i hele landet

Pris: 220 kr.

Tilmelding til Bestyrelsesarbejde og nye regler om indberetning af salgspriser

11-10-2021 kl. 13:00 - 16:00