aktiviteter.jpg

Virtuelt dialogmøde

Dato og tid: 18-05-2021 kl. 19:00-21:00
Landsdel: Region Midtjylland, Online
Type: Arrangement
Sted: Online
Pris: Gratis

Kreds Østjylland inviterer dig og medlemmer af din forening til et virtuelt møde for andelsboligforeninger beliggende i kredsen.

På vores nyudviklede inspirations – og erfaringsudviklingsmøder vil der være inspirationsoplæg, erfaringsudveksling mellem andelshavere og fælles plenumopsamlinger. Fordelingen på disse aktiviteter vil afhænge af aftenens temaer.

 

Aftenens temaer: Andelshavernes rettigheder og pligter og drift spørgsmål i foreningen.

 Indhold:

  • ZOOM i praksis, når vi skal være i dialog.
  • Andelshavernes rettigheder og pligter.
  • Hvordan håndterer I fælles arbejdsdage og vedligeholdelsesplaner?
  • Hvilke erfaringer har I haft med valuarvurderinger og dødsboer?
  • Hvordan sikrer I rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer? 
  • Hvordan har I håndteret restancer? Eventuelt andre økonomiske forhold/problemstillinger.
  • Hvad har vi fået med hjem af inspiration og erfaring? Fælles opsamling og perspektivering.

Mødet er et forum, hvor andelshavere og kredsbestyrelsen kan sparre med og inspirere hinanden på tværs af andelsboligforeninger.

NB:Der arbejdes ikke med rådgivning og spørgsmål af juridisk/retlig karakter (love, regler m.m.) – her henvises til ABF’s medlemsrådgivning.

Kredsbestyrelsen i Østjylland inviterer ABF-medlemmer og ikke-medlemmer.

På mødet kan deltage max 3 bestyrelsesmedlemmer per forening.

Deltagelse forudsætter en computer og internetadgang, og det er en fordel også at have et headset med mikrofon. Du vil forud for dialogmødet modtage en e-mail med et link med adgang til dialogmødet. Det er en god idé at koble sig på i god tid, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da mødet starter præcist.

Deltag og vær med til en snak om at bo i andel.

Med venlig hilsen

Kredsbestyrelsen for Østjylland

 

Tilmelding til Virtuelt dialogmøde

18-05-2021 kl. 19:00-21:00