aktiviteter.jpg

Webinar: Indberetning af salgspriser sammen med nøgleoplysningsskemaer fra 1. juli 2021

Dato og tid: 30-08-2021 kl. 15:00-15:30
Landsdel: Online
Type: Arrangement
Sted: Online
Pris: Gratis

Andelsboligforeninger, som sælger en andel, har i mange år skulle indberette nøgleoplysninger om andelsboligforeningen på andelsboliginfo.dk. Derudover har der indtil nu været en forpligtelse til at udfylde et nøgleoplysningsskema i papirform om den konkrete andelsbolig til salg.

Der er et bredt politisk ønske om at kunne følge udviklingen af priser på andelsboliger, hvilket hidtil ikke har været muligt, og derfor bliver det papirbaserede nøgleoplysningsskema nu digitaliseret.
Dertil kommer, at det udvides en smule, med oplysning om den realiserede salgspris for andelsboligen.

Indhold:

  • Hvad er formålet med ændringerne om nøgleoplysninger?
  • Hvilke ændringer er der sket i nøgleoplysningsskemaerne?
  • Hvornår og hvordan skal der indberettes?

Foruden indberetning af salgspriser, er der også sket nogle enkelte konsekvensrettelser af nøgleoplysningsskema om andelsboligforeningen som følge af ændret lovgivning. Disse ændringer vil også blive gennemgået.

Webinaret er gratis at deltage i, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Underviserens præsentation bliver fremsendt digitalt til deltagerne efter afholdelsen.

Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail med et link med adgang til webinaret. Det er en god idé at koble sig på i god tid, så teknikken er afprøvet og på plads inden start, da webinaret starter præcist. ABF yder ikke teknisk support.

Bemærk, at ABF planlægger en møderække i sensommeren, hvor en repræsentant fra ABF vil tage rundt i landet, og hvor der bliver mulighed for at gå lidt mere i dybden med, hvordan man benytter de digitale nøgleoplysningsskemaer. Det endelige program for hvor og hvornår disse møder afholdes, vil kunne ses i næste nummer af ABFnyt, i næstkommende nyhedsbrev samt på ABF's hjemmeside.

Underviser: Jurist fra ABF

Tid: ½ time

Målgruppe: Etagebyggeri og et plans byggeri i hele landet

 

 

 

 

Tilmelding til Webinar: Indberetning af salgspriser sammen med nøgleoplysningsskemaer fra 1. juli 2021

30-08-2021 kl. 15:00-15:30