aktiviteter.jpg

Udvidet overdragelse og dødsboer

Dato og tid: 07-10-2020 kl. 17:00-20:00
Landsdel: Region Syddanmark
Type: Kursus
Sted: Danhostel Esbjerg, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg
Pris: 220 kr.

2-i-1 kursus: Udvidet overdragelse og dødsboer

Velkommen til et ny kursusformat med to kursusemner på én aften. Formålet med kurset er at gøre foreninger i stand til at håndtere salg uden administrator samt at håndtere dødsboer.

Dette kursus er for foreninger, som håndterer salg uden administrator, og retter sig derfor primært mod bestyrelser, der allerede har en vis erfaring på områderne. Trods erfaring er det nødvendigt med et særligt fokus på bestyrelsens opgaver og roller i forskellige situationer. Kurset sætter derfor bestyrelsen ind i håndtering af fejl og mangler samt afregning i forbindelse med overdragelser.

Anden del af kurset drejer sig om at gøre bestyrelsen i stand til at håndtere dødsboer. Der vil være en masse spørgsmål, som bestyrelsen skal forholde sig til, og kurset vil derfor komme med anvisninger på, hvad bestyrelsen skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle og reagere.

 Indhold:

  • Hvordan håndterer bestyrelsen fejl og mangler, og afregning af overdragelsessummen?
  • Hvilke rettigheder og pligter har dødsboet overfor foreningen?
  • Hvordan er overdragelsesproceduren ved salg, når der er tale om et dødsbo?

Tilmelding til Udvidet overdragelse og dødsboer

07-10-2020 kl. 17:00-20:00